Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Energi och klimat / Energi- och klimatrådgivning / Ditt hus / Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Följande fyra faktorer är viktiga komponenter för inomhusmiljön som påverkas av ventilationen.

Fukt i inomhusmiljön kan skapas av mänskliga aktiviteter som matlagning, tvättning och duschning eller fuktbelastning på byggnaden utifrån. En torr byggnad är en förutsättning för en bra och hälsosam inomhusmiljö. Den vanligaste orsaken till hälsobesvär är när fukt skapar
kemiska eller mikrobiella emissioner från byggnadsmaterial eller inredningar.

Lukt är utsöndringsprodukter från människor och material. Människor, husdjur, byggnadsmaterial samt inredning utsöndrar olika ämnen. Ibland kan förhöjda halter eller enskilda ämnen medföra oönskade lukter och vara till hälsobesvär.

Damm i inomhusmiljön produceras främst från mänskliga aktiviteter. Hudavsöndringar och textildamm står för huvuddelen av partiklarna i inomhusdammet.

Temperaturen inomhus är mycket viktig ur trivselsynpunkt. Olika personer har olika trivseltemperatur. I rumstemperaturintervallet 20-23 °C hittar de flesta personer sin trivseltemperatur. Temperaturupplevelsen påverkas även starkt av den så kallade operativa temperaturen. En varm yta strålar värme mot en kallare yta. Huden kyls av om det finns kalla ytor t.ex. fönster eller ytterväggar. Från ett tvåglasfönster bildas ett kallras på grund av den nedkylda luftens högre densitet. Radiatorn under ett tvåglasfönster har flera funktioner. Förutom att värma rumsluften till önskad temperatur ska de uppåtstigande luftströmmarna från radiatorn bromsa och motverka kallraset och radiatorns värmestrålning skall kompensera för den värme som människan förlorar mot det kalla fönstret. Detta bör man ta hänsyn till vid t.ex. installation av golvvärme. Även drag från fönster eller golv kan ge en kylande effekt vilket oftast kompenseras med högre inomhustemperatur. Om man kan undvika nedkylning mot kalla ytor eller drag går det ofta att sänka rumstemperaturen en eller ett par grader utan att man upplever försämrad temperaturkomfort. Fönstertätning, byte till 3-glasfönster eller tätning vid golvvinkel mot yttervägg kan oftast ge positiva effekter.

Ventilation

Ventilationssystemets främsta uppgifter är att transportera bort de luftföroreningar och den fukt som bildas inomhus, att tillföra frisk uteluft och att transportera bort övertemperaturer. I Boverkets Bygg Regler, BBR, anges krav på lägsta ventilationsflöden för olika byggnader och verksamheter vid nybyggnation.

De ökande energipriserna och miljömedvetenheten har medfört att värmeåtervinning ofta installeras på frånluften. Det kan vara ett s.k. FTX-system (frånluft och tilluft med värmeväxlare) där en plattvärmeväxlare eller en roterande värmeväxlare återför ca 50-70 % av värmen till tilluften. Används värmepumpsteknik kan en större andel av värmeinnehållet i frånluften återvinnas. En frånluftsvärmepump återför vanligen värmen till en ackumulator för tappvarmvatten och värmen kan även till viss del värma huset. Även vid bergvärmeinstallationer i nya hus förekommer det att en s.k. frånluftsmodul installeras i värmepumpkretsen för att tillvarata värmen i frånluften.

Sidan uppdaterad den 31 mars 2015

Kontakt