Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Energi och klimat / Energi- och klimatrådgivning / Ditt hus

Ditt hus

Klimatskalet är husets väggar, golv och tak. I klimatskalet ingår också dörrar och fönster. Husets värme försvinner ut genom klimatskalet. Ett bra klimatskal är därför viktigt för att värma upp sitt hus på ett effektivt sätt och för att undvika onödiga värmeförluster. I högerkolumnen hittar du en länk till Energimyndighetens Energikalkyl där du kan beräkna din bostads energianvändning

Isolering

För att så lite värme som möjligt ska läcka ut är det viktigt att ha ett välisolerat hus. Att tilläggsisolera vindbjälklaget är en av de mest konstadseffektiva åtgärderna om man vill minska värmeförlusterna i sitt hus. Men man kan även isolera väggar och golv. Man kan isolera med lösull eller skivor. Kom ihåg att ventilationen i huset alltid ska anpassas efter förändringar som görs i husets isolering.

Fönster och dörrar

Värmeförlusten anges i U-värde. Fönstrets U-värde är ett mått på hur bra kombinationen av glas, karm och båge isolerar. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar fönstret.

Energieffektiva fönster kan spara både pengar och öka inomhuskomforten. Det är viktigt att inte förstöra husets utseende genom fönsterbyte. Det befintliga fönstret kan då kompletteras med en isolerruta eller ett energisparglas. Om du ska köpa nya fönster kan du ta hjälp av den energimärkning som vissa fönstertillverkare valt att märka sina produkter med. Märkningen är till för att underlätta jämförelse mellan olika fönsters isolerförmåga. Välisolerade fönster kan dämpa ljud utifrån och minska kallras från fönstret. Kanske kan också din uppvärmningskostnad minska.

Golvvärme

Golvvärme kan vara vattenburen eller bestå av elslingor. Om man har ett vattenburet system i huset är det klokt att använda det. Valet av golvmaterial påverkar värmeförlusterna, välj material som lätt släpper igenom värmen till inomhusluften. När man har golvvärme läcker det värme till marken. Därför är det viktigt isolera väl under slingorna.

Sidan uppdaterad den 31 mars 2015