Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Bygga, bo & miljönyheter / Tyck till och hjälp oss att förbättra vår service!

Tyck till och hjälp oss att förbättra vår service!

Publicerad den 25 augusti 2017 Bygga, bo & miljö

Du kan hjälpa oss att förbättra vår service genom att svara på Insikt! Insikt är en undersökning som mäter hur nöjd du är med vår service inom myndighetsområdena bygglov, brandtillsyn, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Insikt skickas till ett urval av er som har haft ett ärende inom något av ovanstående myndighetsområden. Du får Insikt via e-post men du kan också bli uppringd och få svara på undersökningen via telefon. I Insikt får du svara på frågor om vår information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Är du en av de som får Insikt hoppas vi att du tar dig tid att svara. Vi vill bli bättre men för att bli det behöver vi dina synpunkter. Därför är dina svar viktiga för oss. Med hjälp av dina svar sätter vi upp mål och utvecklingsområden för att bli bättre!

Om Löpande Insikt

Löpande Insikt genomförs nationellt och är ett verktyg för att mäta vår service och jämföra oss med andra kommuner. Det är enbart företag, privatpersoner, föreningar och andra aktörer som har haft ett ärende hos oss som får svara på undersökningen, vilket ger oss en direkt återkoppling på vårt arbete.

Löpande Insikt samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Själva undersökningen genomförs av ett företag som heter Markör Marknad och Kommunikation AB. Det är de som sköter urvalet, samlar in svar och sammanställer resultatet.

Sidan uppdaterad den 25 augusti 2017