Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Bygga, bo & miljönyheter / Om bygglov vid asylboenden och HVB-hem

Om bygglov vid asylboenden och HVB-hem

Publicerad den 28 oktober 2015 Bygga, bo & miljö

Miljö- och byggnadsförvaltningen får många frågor om bygglov för asylboenden och HVB-hem. Därför har vi försökt besvara de vanligaste frågorna i texten nedan. Funderar du på att öppna ett asylboende eller HVB-hem får du gärna kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Vad granskar ni i ärenden om asylboenden och HVB-hem?

Nedan ser du de riktlinjer som vi utgår från i ärenden som rör asylboenden och HVB-hem. Men alla fall är unika så ta därför gärna kontakt med miljö- och byggnadsförvaltningen om du funderar på att öppna ett asylboende eller HVB-hem.

Om ett enbostadshus, flerbostadshus, samlingslokal, handelslokal, med mera, ska bli ett asylboende eller HVB-hem krävs normalt ett bygglov. Då kollar miljö- och byggnadsförvaltningen på detta:

 • Bygglovsansökan
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Obligatorisk ventilationskontroll som ska vara godkänt för det antal människor som ska vistas där
 • Luftflödesprotokoll
 • Planritning där antalet personer i varje rum redovisas
 • Redovisning av hygienutrymmen
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Utemiljö
 • Dessutom skickar vi en remiss på ansökan till Vimmerby energi och miljö AB (VEMAB)

Ska ett vård- och seniorboende, hotell eller vandrarhem bli ett asylboende eller HVB-hem kollar miljö- och byggnadsförvaltningen på detta:

 • Obligatorisk ventilationskontroll som ska vara godkänt för det antal människor som ska vistas där (vid ändring måste man göra en anmälan om detta)
 • Luftflödesprotokoll
 • Planritning där antalet personer i varje rum redovisas
 • Brandskyddsbeskrivning (vid ändring måste man göra en anmälan om detta)
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Redovisning av hygienutrymmen (vid ändring måste man göra en anmälan om detta
 • Utemiljö
 • Dessutom skickar vi en remiss på ansökan till Vimmerby energi och miljö AB (VEMAB)

Varför tar det tid?

Handläggningstiden för ett bygglov som rör asylboende eller HVB-hem kan ta längre tid än ett vanligt bygglov. Det beror på att det är många delar som ska granskas och att alla dessa bygglov ska beslutas av miljö- och byggnadsnämnden. Innan vi kan börja handläggningen av bygglovet undersöker vi gamla bygglov. Alla frågor som rör ventilation, med mera, kollar vi på tillsammans med miljö- och hälsoskyddsinspektörerna. Brandskyddsbeskrivningen ska skickas på remiss till Räddningstjänsten.

Sidan granskad den 24 mars 2016

Kontakt