Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Bygga, bo & miljönyheter / Ny VA-plan för Vimmerby kommun
Ny VA-plan är antagen i Vimmerby kommun

Ny VA-plan för Vimmerby kommun

Publicerad den 12 december 2013 Bygga, bo & miljö

Vimmerby kommuns VA-plan är antagen av kommunfullmäktige. Syftet med att upprätta en kommunal VA-plan är att få en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjning i kommunen.

Arbetsgruppen för kommunens VA-planering har under tiden november 2012 till september 2013 upprättat utkast till VA-plan för Vimmerby kommun. Syftet är att få en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjning i kommunen. Planen ger förutsättningar för att samtliga vattenförekomster på sikt skall kunna uppnå god ekologisk, kemisk och kvantitativ status i enlighet med EU:s vattendirektiv. Projektet har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar.

På kommunfullmäktige den 25 november antogs den nya VA-planen.

Sidan uppdaterad den 11 december 2013

Kontakt