Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Bygga, bo & miljönyheter / Ny renhållningsordning
Kommunfullmäktige har antagit kommunens nya renhållningsordning och den började gälla vid årsskiftet.

Ny renhållningsordning

Publicerad den 9 januari 2015 Bygga, bo & miljö

Kommunfullmäktige har antagit kommunens nya renhållningsordning och den började gälla vid årsskiftet.

Renhållningsordningen består av två delar:

  • Avfallsplan för Vimmerby kommun. Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för att minska avfallsmängderna och göra det bästa möjliga av vårt avfall för att nå ett hållbart samhälle i framtiden.
  • Föreskrifter om avfallshantering i Vimmerby kommun. Här finns regler för sophämtning, slam- och latrintömning, möjligheter till undantag, sorteringsanvisningar för hushålls- och verksamhetsavfall med mera.

Avfallsplanen och föreskrifterna om avfallshantering har remitterats till en mängd olika organisationer och varit utställd för granskning av allmänheten. De inkomna synpunkterna har sammanställts och kommenterats och i vissa delar medfört ändringar och förtydliganden i renhållningsordningen.

Mer information och hela renhållningsordningen hittar du på Vimmerby Energi & Miljö:s hemsida.

Sidan uppdaterad den 9 januari 2015

Kontakt