Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Bygga, bo & miljönyheter / Hur högt får du spela egentligen?
Bild på ett frågetecken.

Hur högt får du spela egentligen?

Publicerad den 27 maj 2016 Bygga, bo & miljö

Hur högt och hur länge får du spela vid en uteservering eller vid annat evenemang i tätorten? För att underlätta för tjänstemännen att ta rätt beslut för de olika evenemangen och för att hjälpa arrangörerna i sin planering tog miljö- och byggnadsnämnden fram ett ”Underlag för handläggning av evenemang".

Underlaget togs fram efter önskemål från arrangörer, entreprenörer, tjänstemän och andra involverade i evenemang i kommunerna då det uppstått diskussioner om att kanske olika regler gäller för olika arrangörer men med liknande evenemang.

Oavsett hur sent eller hur högt du får spela är det närheten till bostäder som avgör hur stora möjligheter du har att spela som du vill. Miljö- och byggnadsnämnden stöder sitt beslut på Naturvårdsverkets riktlinjer för hur mycket man kan tillåta i störningsväg. En generös tolkning av dessa riktlinjer ger en tillåten ljudnivå på 70 decibel vid bostadsfastighetens yttervägg. Det är ett högt värde som kan medföra att Folkhälsomyndighetens begränsningsvärden inomhus överskrids. Nämnden har ändå beslutat att värdena vid fasaden är de som ska gälla, bland annat för att underlätta arrangörens egenkontroll.

De begränsningar i öppettider vid uteserveringar som nämnden beslutat om gäller endast i samband med evenemang. Om det spelas musik i ett bostadskvarter så är det ok att göra det fram till kl 24.00 fredagar och lördagar. Om du kan visa att du inte spelar över tillåten ljudnivå så är det ok att spela en timme till. Enligt nämndens bedömning kan evenemang vid uteserveringar hålla på till kl 02.00 på platser som inte är omgivna av bostäder. Här finns det inte alltid helt skarpa gränser som visar vilken av tiderna som bör gälla. Kan du genom olika åtgärder och kontroller visa att du kommer att klara de begränsningsvärden som gäller vid bostädernas fasader har förvaltningen möjligheter att göra avsteg från underlaget och besluta om andra sluttider.

Observera att nämndens begränsningar av öppettider endast gäller då det förekommer evenemang vid verksamheten. Övriga kvällar har nämnden inga synpunkter på hur sent du kan servera mat och dryck på en uteservering.

Underlaget gäller inte bara ljudnivåer och öppettider. Där finns även stöd för vad som gäller bygglov, avfallshantering, toaletter, livsmedelshantering, serveringstillstånd och tips på rutiner som kan ge en bra egenkontroll.

Lennart Davidsson
Ordförande mbn
Hultsfred Vimmerby

Lars-Inge Green
Vice ordförande mbn
Hultsfred Vimmerby

Sidan uppdaterad den 27 maj 2016