Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Bygga, bo & miljönyheter / Projekt för en giftfri miljö i förskolan
Bild på loggan för projektet Giftfri skola som består av barn som håller varandra i handen.

Projekt för en giftfri miljö i förskolan

Publicerad den 24 november 2016 Bygga, bo & miljö

Under 2016 har miljö- och byggnadsförvaltningen i Hultsfred och Vimmerby deltagit i projektet ”Giftfri förskola” genom Miljösamverkan sydost. Nu har projektet tagit fram en broschyr som ger en bild av nuläget och tips på hur man komma igång med arbetet kring en giftfri miljö i förskolan.

I våras skickade projektet en enkät till förskolechefer i Kalmar län för att få en bild av nuläget och underlätta deras arbete med att minska barns exponering för farliga ämnen. En sammanfattning av enkäten finns nu att läsa i broschyren som du hittar till höger på sidan.

I broschyren kan du bland annat läsa vad förskolorna tycker att de är bra på och vad de kan bli bättre på. De tycker till exempel att de är bra på att ta bort leksaker som doftar eller är vätskefyllda men tycker att de kan bli bättre på att ställa krav på giftfria produkter vid upphandling. Broschyren ger också tips på hur man kan komma igång eller komma vidare med arbetet kring giftfri miljö i förskolan.

Genom projektet har Landstinget, Länsstyrelsen, Regionförbundet och Miljösamverkan sydost även anordnat kunskapsdagar för förskolepersonal och miljöhandläggare. Detta för att öka kunskapen om barn och kemikalier samt inspirera till att börja arbeta med dessa frågor. Du kan läsa mer om dessa dagar på projektets webbplats: www.miljosamverkansydost.se/giftfri-miljo-i-forskola.

Om projektet

Syftet med projektet var att hjälpa förskolor i sitt arbete med att minska barns exponering av farliga ämnen. Barn är extra känsliga för farliga ämnen. Dessa ämnen kan till exempel finnas i leksaker, elektronik, textilier, plast och hygienprodukter. Med farliga ämnen menas ämnen som, bland annat, kan orsaka cancer, påverka arvsmassan, vara hormonstörande och försämra barnens reproduktionsförmåga. Det är viktigt att barns exponering för dessa ämnen minskar. Upptäckter visar att redan i låga halter påverkar ämnena våra hormoner och kan störa en massa processer i kroppen. Kemikalier som är akut farliga har vi redan oftast lärt oss hantera.

Sidan uppdaterad den 23 november 2016