Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Bygga, bo & miljönyheter / Gemensam miljö- och byggförvaltning från 1 april
Anders Helgee är miljö- och byggchef i Vimmerby och Hultsfred.

Gemensam miljö- och byggförvaltning från 1 april

Publicerad den 1 april 2014 Bygga, bo & miljö

Från 1 april har Hultsfred och Vimmerby kommun en gemensam nämnd och förvaltning för miljö, bygg, fysisk planering samt mätnings- och kartverksamhet.

Varför slår man ihop? Vad innebär ett sådant här beslut för invånarna och företagen i Hultsfreds och Vimmerby kommun? Blir det svårare att få tag i oss, blir det längre till den hjälp jag behöver, blir det dyrare och tar det längre tid att få besked? Dessa frågor och säkert en hel del andra dyker upp hos många av er. Några frågor svarar jag på här och är det något annat du undrar över så tveka inte att kontakta oss för vi vill gärna hjälpa er.

Första frågan många ställer sig är varför Hultsfred och Vimmerby ska samverka inom dessa områden? Det finns flera anledningar till att samverkan kan vara bra för båda parter. Det är dyrt att driva en expert- och teknikberoende verksamhet i små kommuner, men tillsammans är vi 29 000 invånare. Vi tror också att det blir lättare att rekrytera och behålla den personal vi behöver till en organisation med större bredd. Ur utvecklingssynpunkt är det gynnsamt att ha kollegor till hjälp och stöd för att bli bättre och tryggare i yrkesutövningen. Vi är övertygade om att den gemensamma förvaltningen blir en bra arbetsplats där det är roligt att gå till jobbet!

Organisatoriskt blir vi en förvaltning med två kontor, ett i Hultsfred och ett i Vimmerby. I Vimmerby placerar vi kansli och utvecklingsavdelning. En avdelning som utifrån mål och visioner från Hultsfred och Vimmerby skapar planer och program som formar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. I Hultsfred placeras en miljö- och byggnadsavdelning som hjälper er med de lov och tillstånd som behövs. Mätnings- och kartavdelning finns i båda kommunerna.

Då alla funktioner inte permanent sitter i båda kommunerna finns det tillfällen då det kan upplevas som att det tar längre tid att få träffa den man behöver. Vi tar emot besökare i båda kommunerna och om den du söker inte är inne eller finns i den andra kommunen så ordnar vi ett möte som du blir nöjd med. Du ska inte bara bli nöjd med att det går snabbt att ordna mötet utan du ska också märka att du får bättre hjälp från den nya organisationen då vi tillsammans är bättre och har en bredare kompetens. Det ska alltså inte ta längre tid och det kostar inte mer att få de tillstånd eller lov från den nya organisationen än vad det gör i dag.

Den nya förvaltningen bygger på en grund som består av en traditionell miljö- och byggnadsförvaltning. Påbyggnaden är modernare och det kan väl tyckas att den sticker ut en del. Anledningen är att vi ser en omvärld i en allt snabbare förändring med ständig utveckling och vi vill utvecklas i harmoni med den. Därför har vi några nya befattningar som inte funnits tidigare. Befattningarna kommer att hjälpa oss att ha en organisation som strävar mot ständiga förbättringar och har en omvärldsbevakning som gör att vi kan ge invånarna den service de efterfrågar och bra beslut för att möta framtida krav.

Det finns alltid risker med att omorganisera och flytta personer mellan verksamhetsorter. Vi beaktar givetvis riskerna och arbetar för att minimera dem. Då vi arbetar för invånarnas och verksamhetsutövarnas bästa i våra kommuner är det viktigt att få in era synpunkter på hur vi fungerar.

Ring till mig eller någon annan som ni vill prata med och framför era åsikter. Vi tar gärna emot förslag på hur vi ska bli en ännu bättre miljö- och byggnadsförvaltning.

Anders Helgée
Miljö- och byggnadschef, Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Sidan uppdaterad den 1 april 2014

Kontakt