Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Vuxenutbildning / Vimmerby Lärcenter / Särvux

Vimmerby Lärcenter

Särskild utbildning för vuxna, Särvux

Särvux vänder sig till vuxna med begåvningshandikapp. De studerande ska få kunskaper och färdigheter för att bättre klara av vardags- och samhällsliv.

Undervisningen ges på dagtid.

Studiegrupperna är små och anpassas till den studerandes önskemål och behov.

Syftet med Särvux är att ge kunskaper och färdigheter som eleven har användning för i arbete, boende och fritid.

Utbildningen ska sträva mot att de studerande utvecklar förmågan att lösa problem i vardagslivet, själva eller i samverkan med andra.

På Särvux tränar vi på att läsa och skriva, vardagsmatematik, gå på studiebesök, låna böcker, olika uppgifter på datorerna m.m.

De studerande kan välja olika ämnen bl.a. svenska, matematik, engelska, samhällskunskap,  geografi, och trafikkunskap.

De studerande kan också välja andra kurser t ex Boende och Fritid.

ÄMNEN PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ MOTSVARANDE SÄRSKOLAN
Svenska
Matematik
Engelska
Samhällskunskap
Hem- och konsumentkunskap
Geografi
Svenska som andraspråk
Biologi
Fysik
Historia
Teknik

ÄMNEN PÅ NIVÅ MOTSVARANDE TRÄNINGSSKOLAN
Individ och samhälle
Natur och miljö
Språk och kommunikation

Betyg

Du får betyg efter avslutad kurs.

Information om Särvux får du av läraren
Susanne Andersson
tfn 0492-76 94 01
susanne.andersson@vimmerby.se

Sidan uppdaterad den 28 september 2015

Kontakt