Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Vuxenutbildning / Vimmerby Lärcenter / Komvux / Övriga kurser

Vimmerby Lärcenter

Övriga kurser

Från och med hösten 2012 gäller den nya Gymnasieskolans ämnesplaner och kunskapskrav.

Kurs 

Poäng

Etik och människans livsvillkor

I kursen Etik och människans livsvillkor belyses människan utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
Du utvecklar förmågan att möta, kommunicera och samarbeta med människor i olika situationer.

100 p 

Medicin 1 

Kursen innehåller anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, sjukdomslära samt vård och omsorg. I kursen ingår även hjärt- och lungräddning.

150 p

Psykologi 1

Varför är vi som vi är och varför reagerar vi som vi gör?
I den här kursen tas olika psykologiska förklaringar upp. Liksom vad det är som händer psykologiskt när vi möter motgångar i livet.

50 p

Hälsopedagogik

I kursen hälsopedagogik studerar vi hur man arbetar för att hjälpa människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet, men också att bevara en god hälsa. Vi studerar också arbetsmodeller och goda levnadsvanor samt en sund livsstil. Frågor som rör folkhälsa och politik, samt riskfaktorer för psykisk ohälsa och hälsa.

100 p
Specialpedagogik 1

Kursen ger kunskaper om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar, kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionshinder. Det behandlar också arbetsuppgifter, yrkesroller och verksamheter inom funktionshinder.

100 p

Vård och omsorgsarbete 1

Kursen handlar om det arbete som sker nära en patient eller brukare inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. I kursen finns det både teoretiska och praktiska moment. Hälften av kursen är APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom äldreomsorgen och den som har tjänstgjort mer än 6 månader inom äldreomsorgen de två senaste åren kan validera den delen av utbildningen. Det finns också möjlighet att göra en validering samt prövning för betyg på hela kursen.

200 p

Naturkunskap 1a 1

Kursen behandlar hållbar utveckling gällande energi, klimat, konsumtion, mänskliga rättigheter, resursfördelning och ekosystempåverkan. Naturvetenskapligt förhållningssätt. Ett arbetsmoment är människans sexualitet. Allmänt är att alla arbetsmoment genomsyras av ett naturvetenskapligt arbetssätt där bland annat observationer och experiment används som arbetsmetoder. Granskning av naturvetenskap och att med hjälp av naturvetenskap pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

50 p

Naturkunskap 1a 2

Kursen behandlar kost, hälsa och livsstilars påverkan på miljön. Granskning av media ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Bioteknikens möjligheter och utmaningar. Cellers uppbyggnad och funktion. Naturvetenskapliga arbetsmetoder. Att pröva påståenden och företeelser med ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Granskning av naturvetenskap och påståenden utan ovetenskaplig grund.

50 p

Naturkunskap 1b

Kan läsas som hel kurs eller två delkurser (NAKNAK01a1, och NAKNAK01a2).

100 p

Naturkunskap 2

Jordens uppkomst, uppbyggnad och dess materia. Evolutionära processer, organismers utveckling. Ekologi på olika nivåer. Människokroppens uppbyggnad och funktion. Kemi med fokus på organiska och oorganiska ämnen i vardag och samhälle. Miljöperspektiv på framställning av produkter. Naturvetenskapliga arbetsmetoder och förhållningssätt. Kritisk granskning av naturvetenskap samt prövning av ovetenskapliga påståenden. Betydelsen av naturvetenskap för människans kultur och världsbild. Upptäckter och forskningsområden inom olika naturvetenskapliga områden ur historiskt, nutida och framtida perspektiv.

100 p

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan uppdaterad den 30 oktober 2015

Kontakt