Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Vuxenutbildning / Vimmerby Lärcenter / Komvux / Vård- och omsorgsutbildning / Kurser innehåll

Vimmerby Lärcenter

Kurs

Poäng

Vård och omsorgsarbete 1

Kursen handlar om det arbete som sker nära en patient eller brukare inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. I kursen finns det både teoretiska och praktiska moment. Hälften av kursen är APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom äldreomsorgen och den som har tjänstgjort mer än 6 månader inom äldreomsorgen de två senaste åren kan validera den delen av utbildningen. Det finns också möjlighet att göra en validering samt prövning för betyg på hela kursen.

200 p

Vård- och omsorgsarbete 2

Kursen ger dig fördjupande kunskaper inom vård- och omsorg. Exempel på områden som tas upp är: biståndsbedömning och vårdplanering, vård- och omsorg vid vanliga sjukdomar, vård i livets slutskede, olika behandlingar, kontroller samt provtagning liksom sjukvårdsuppgifter som kräver delegering. 

Förkunskaper: Vård- och omsorgsarbete 1 samt Medicin 1. I kursen ingår APL (Arbetsplatsförlagd utbildning).  

150 p

Medicin 1

Kursen innehåller, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, sjukdomslära samt vård och omsorg. I kursen ingår även hjärt- och lungräddning.

150 p

Specialpedagogik 1

Kursen ger kunskaper om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar, kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionshinder. Det behandlar också arbetsuppgifter, yrkesroller och verksamheter inom funktionshinderområdet.

100 p

 Hälsopedagogik

I kursen studerar vi hur man arbetar för att hjälpa människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet, men också att bevara en god hälsa. Vi studerar också arbetsmodeller och goda levnadsvanor samt en sund livsstil. Frågor som rör folkhälsa och politik, samt riskfaktorer för psykisk ohälsa och hälsa.

100 p

Etik och människans livsvillkor

I kursen Etik och människans livsvillkor belyses människan utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Du utvecklar förmågan att möta, kommunicera och samarbeta med människor i olika situationer.

100 p

 Psykologi 1

Varför är vi som vi är och varför reagerar vi som vi gör? 
I den här kursen tas olika psykologiska förklaringar upp. Liksom vad det är som händer psykologiskt när vi möter motgångar i livet.

 50 p

 Psykiatri 1

Eleven erhåller kunskaper om den historiska utvecklingen inom verksamhetsområdet, orsaker till att psykisk ohälsa uppstår samt vilka faktorer som påverkar psykisk hälsa och ohälsa. Specifik kunskap ges om begrepp som utmattningssyndrom. ångest, kriser. De tillstånd som diskuteras är t ex depressioner, bipolär sjukdom, självmord, psykoser. En kort beskrivning ges kring aktuella läkemedel inom psykiatrisk verksamhet.

 100 p

Svenska 1 alt svenska som andraspråk 1

100 p

 

Samhällskunskap 1a1

 

50 p

 

Gymnasiearbete

 

100 p

 

Fördjupning termin 3

 

200 p

 

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan uppdaterad den 28 september 2015

Kontakt