Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Vuxenutbildning / Vimmerby Lärcenter / Komvux

Vimmerby Lärcenter

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Ansök via vår digitala ansökningsportal. Klicka på länken för att komma till ansökan: bit.ly/larcenterwebbportal

Du kan läsa flera av kurserna som finns på gymnasiet. Du kan studera på kortare eller längre tid. Du kan läsa en eller flera kurser, på heltid eller deltid. Det finns vissa möjligheter till distansstudier. Kursplaner hittar du på Skolverkets hemsida.

Vimmerby Lärcenter erbjuder kurser främst på dagtid.

All undervisning är kostnadsfri, men du bekostar läroböcker själv. 

Kurserna startar om det finns tillräckligt antal sökande.

Distanskurser
Studier på distans erbjuder vi på olika kurser. Det är viktigt att du har stark motivation och god studiedisciplin när du studerar på distans.

Validering och prövning
Validering innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som du har förvärvat från exempelvis arbetslivet.

Om du behöver skaffa behörighet eller höja ditt betyg kan du göra en prövning. Med prövning i en kurs avses en bedömning av kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner och ämnesplaner.
Betyg ges efter avslutad prövning.

Kostnaden för prövning är 500 kr, avgiften betalas in innan prövningen.
Ansökan görs hos Studie- och yrkesvägledare.

ALLMÄNNA ÄMNEN

Engelska

Filosofi

Företagsekonomi

Historia

Information och kommunikation

Matematik

Moderna språk Spanska och tyska 

Naturkunskap

Programmering

Religionskunskap

Samhällskunskap

Svenska

Svenska som andraspråk

Sidan granskad den 27 december 2016

Kontakt

Nyheter hösten 2018

Lärlingsutbildning 400p med inriktning mot industri/husbyggnad och ett nationellt yrkespaket mot inköpsassistent 500p. Se under kurspaket på vår ansökningsportal bit.ly/larcenterwebbportal