Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Vuxenutbildning / Vimmerby Lärcenter / Komvux

Vimmerby Lärcenter

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Den 1 maj öppnade vi vår webbansökan! Alla ansökningar till Komvux, grundvux och SFI ska göras där. Klicka på länken för att komma till ansökan: bit.ly/larcenterwebbportal

Du kan läsa flera av kurserna som finns på gymnasiet. Du kan studera på kortare eller längre tid. Du kan läsa en eller flera kurser, på heltid eller deltid. Det finns vissa möjligheter till distansstudier. Kursplaner hittar du på Skolverkets hemsida.

Vimmerby Lärcenter erbjuder kurser främst på dagtid.

All undervisning är kostnadsfri, men du bekostar läroböcker själv. 

Kurserna startar om det finns tillräckligt antal sökande.

Distanskurser
Studier på distans erbjuder vi i första hand inom vård- och omsorgsutbildningen. Önskemål inom andra områden diskuteras individuellt. Det är viktigt att du har stark motivation och god studiedisciplin när du studerar på distans.

Validering och prövning
Validering innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som du har förvärvat från exempelvis arbetslivet.

Om du behöver skaffa behörighet eller höja ditt betyg kan du göra en prövning. Med prövning i en kurs avses en bedömning av kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner och ämnesplaner.
Betyg ges efter avslutad prövning.

Kostnaden för prövning är 500 kr, avgiften betalas in innan prövningen.
Ansökan görs hos Studie- och yrkesvägledare.

ALLMÄNNA ÄMNEN

Engelska

Företagsekonomi

Information och kommunikation

Matematik

Moderna språk Spanska och tyska 

Naturkunskap

Religionskunskap

Samhällskunskap

Svenska

Svenska som andraspråk

Sidan granskad den 27 december 2016

Kontakt