Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Vuxenutbildning / Campus Vimmerby / Utbildningar våren 2018 / Fristående kurser

Fristående kurser

Ledarskap 7,5 hp -Pågående

Kursen vänder sig till dig som vill bli bättre på att kommunicera, lyssna, arbeta med konflikter, ge konstruktiv feedback och leda olika processer.
Anmälan via antagning: HH-40015

Konflikter och konflikthantering 7,5 hp   -Inställd
Betoningen ligger på de mellanmänskliga vardagskonflikter som kan uppstå inom familjen, på arbetet och på fritiden. Avsikten är att öka förståelsen för dessa konflikters uppkomst och utveckling, samt att erbjuda olika metoder för att konstruktivt närma sig och hantera konflikterna. Kursen vänder sig till dem som är intresserade av människors beteenden och kommunikation såväl ur ett yrkesmässigt perspektiv som ur ett mer allmänmänskligt. 
Anmälan via antagning: HJ-22425

Kost Näring Hälsa 7,5 hp -Inställd
I kursen får du lära dig vilka näringsämnen som finns i livsmedel och hur dessa kan påverka din kropp och ditt välbefinnande. Du får veta hur man kan uppnå en bra energibalans, hur aptiten regleras, och vilken betydelse olika ämnen i livsmedel kan ha för utveckling av sjukdom eller för att förebygga kostrelaterade sjukdomar. Du får veta vilken betydelse vitaminer och mineraler har för olika tillstånd och att det finns mikroorganismer på både gott och ont. Du får utföra en enkel kostvaneundersökning. Vi diskuterar även betydelsen av motion och rörelse för hälsan.
Anmälan via antagning: LNU-87533

Arbetsledning 7,5 hp -Anmälan stängd
Din förmåga att som arbetsledare skapa ett hälsosamt och produktivt arbetsklimat är en kritisk faktor för framgång. För att kunna skapa detta behöver du bland annat känna till ledarskapets betydelse, särskilt med avseende på relationsbyggande och kommunikation, konflikthantering, hur individer i grupp relaterar till varandra och hur du ska organisera för att ta till vara människors resurser. Därför tar kursen upp grunderna i ledarskap, kommunikation, coaching, gruppdynamik och organisation. All inlärning bygger på att den lärande aktivt tar del av materialet på lärplattformen Disco.
Anmälan via antagning: HV-19246

Arbetsmiljö och stress 7,5 hp - Anmälan stängd
Kursens mål är att ge kunskaper om Centrala begrepp inom stressteorin. Fysiska, psykiska och emotionella stressreaktioner.
Anmälan via antagning: LTU-32394

Bygg-CAD 5 hp -Anmälan stängd
Det övergripande målet med kursen är att studenten efter genomgången kurs ska kunna rita en 3D-husmodell.
Anmälan via antagning: HDA-V2WP5

Barn som anhöriga 7,5 hp -Anmälan stängd
Sjuksköterskor och andra yrkesgrupper har fått ökad betydelse i arbetet med barn som anhöriga i och med de lagändringar som trädde i kraft 2010. Syftet med den nya lagstiftning var att särskilt beakta barn som anhörigas behov av information, råd och stöd. Kursen avser härmed att ge fördjupade kunskaper inom området barn som anhöriga.
Anmälan via antagningen: LNU-87549

Sidan uppdaterad den 6 februari 2018

Kontakt

Sista anmälan 16 okt!

Anmälan via antagning.se