Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Vuxenutbildning / Campus Vimmerby / Utbildningar hösten 2017 / Fristående kurser

Fristående kurser

Projektledning och projektarbete 7,5 hp - Öppen för sen anmälan

Allt fler organisationer arbetar idag i projektform. Det gäller såväl offentlig som privat sektor. Men hur arbetar man egentligen i projekt?
Läs mer....
Anmälningskod: HH-40005

Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning 15 hp - Startat

Vill du veta mer om testamente, arvsskifte/arvstvist av ekonomisk karaktär, hur man tolkar olika avtal, dina rättigheter på din arbetsplats eller vad som gäller när du köper något som du är missnöjd med? Speciellt belyses i kursen, personrätt, avtalsrätt, köprätt, fodringsrätt, marknadsrätt, associationsrätt och arbetsrätt.
Läs mer....
HH-40026

Ledarskap 7,5 hp - Startat

Kursen vänder sig till dig som vill bli bättre på att kommunicera, lyssna, arbeta med konflikter, ge konstruktiv feedback och leda olika processer.
Läs mer....
HH-40015

Pedagogik I, 30 hp  - Startat

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av lärandeprocesser och pedagogiska frågor.
Läs mer....
HJ-12710

Psykologi I,30 hp - Inställd

Varför blir vi stressade ibland? Hur fungerar vi i grupp? Hur bildas fördomar? Kursen ger en inledande orientering om psykologins teorier, användningsområden och metoder.
Kursinnehåll:
Psykologins grunder och metoder 7,5 hp
Allmän psykologi 7,5 hp
Socialpsykologi med grupprocesser 7,5 hp
Arbets- och organisationspsykologi 7,5 hp
Läs mer...

Bättre lean för service och tjänster 7,5 hp - Anmälan stängd

Länge var produktion i fokus då förbättringsarbete bedrevs med hjälp av Toyotas produktionsfilosofi – oftast benämnd Lean produktion. De senaste 15 åren har emellertid allt fler upptäckt att kraften i Lean också gäller för stödprocesser och administration i tillverkande företag (industrier), i offentlig sektor (kommuner, landsting och statlig verksamhet), i servicebranschen (hotell, restaurang och butik) och för medarbetare från tjänsteproducerande företag. Grundprinciperna är desamma men metoder och verktyg skiljer sig delvis åt från Lean produktion.
Kursen kommer att ges i Vimmerby eller Hultsfred beroende hur många deltagare det blir.
 
Anmälningskod: HB-10972

Bättre produktion 7,5 hp - Anmälan stängd

Kursens syfte är att identifiera vilka möjligheter till förbättring som finns i den egna produktionen – och att under pågående kurs faktiskt omsätta möjligheterna i praktisk handling. Kursen kommer att ges i Vimmerby eller Hultsfred beroende hur många deltagare det blir.
Anmälningskod: HB-12272

Ansök via antagning.se eller klicka på anmälningskod ovan.

Sidan uppdaterad den 28 april 2017

Kontakt