Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Synpunkter på vår verksamhet

Hjälp oss att bli bättre

Det är viktigt för oss att veta vad du tycker är bra och dåligt. Vill vill gärna ta del av dina synpunkter, beröm, klagomål eller förslag på förändring. Vi arbetar hela tiden för att bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet i våra verksamheter.

Till vem framför jag mina synpunkter?

  • Vänd dig med dina synpunkter till ansvarig rektor eller förskolechef.
  • Lämna dina synpunkter på särskild blankett som finns på förskolan/skolan eller skicka in synpunker via blanketten som finns under länkar och dokument till höger på sidan.
  • Du kan även fylla i kommunens synpunktsformulär.

Vad händer med din synpunkt

Offentlighetsprincipen gäller när du tar kontakt med oss. När din synpunkt kommer in till oss registreras den och blir en allmän handling. Det innebär att alla som begär kan få ta del av din synpunkt bara den inte innehåller sekretsskyddat material. Läs mer om allmänna handlingar.

Om du uppger ditt namn och kontaktuppgifter kommer du att få en bekräftelse när din synpunkt är registrerad och information om vem som kommer att utreda ärendet. Inom tio dagar arbetsdagar ska du få en återkoppling kring vad utredningen visat och vilka eventuella åtgärder som sätts in.

Du kan också lämna synpunkter anonymt, men då kan vi inte återkomma till dig med besked i frågan.

Klagomålhanteringen styrs av skollagen, 4 kap. 7 §, 8 § och förvaltningslagen, 4 §, 7 §.

Sidan uppdaterad den 18 maj 2017