Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Skolskjutsar

Skolskjutsar

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs. Det kan handla om färdvägens längd, trafikförhållandena, en funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar ska prövas individuellt. Ansökan om skolskjuts ska lämnas till kommunen eller skolan.

Vad gäller för gratis skolskjuts?

Barn i förskoleklass och i grundskola kan få skolskjuts till och från skolan av kommunen. Den skolskjuts som kommunen beslutar om är gratis. En vanlig anledning till att barn får skolskjuts är att de har långt till skolan. Andra anledningar kan vara farlig trafik, funktionshinder eller om det finns särskilda skäl.

Om ett barn ska få skolskjuts ska det gå i den skola som kommunen har placerat barnet. Det är enbart i samband med skolans start- och sluttider som barnet skjutsas. De barn som är på fritids före och/eller efter skoldagen får inte skolskjuts enligt dessa tider. Fritids är en omsorgsform och föräldrar ansvarar för att barnen kommer dit och hem.

Avstånd mellan hemmet och skolan

Följande avstånd till skolan gäller för att få skolskjuts alternativt busskort:

  • 2 km för barn i förskoleklass.
  • 2 km för barn i årskurs 1-3.
  • 3 km för barn i årskurs 4-6.
  • 3 km för barn i årskurs 7-9.

Avståndet mäts från tomtgränsen och det är den kortaste gång/cykelvägen som mäts. Om barnets resväg överskrider längden behöver ingen ansökan om skolskjuts göras utan barnet kommer att tillförordnas skolskjuts per automatik. Samma avstånd gäller från tomtgräns till på- och avstigningsplats. Föräldrarna ansvarar för barnet till dess att det stiger på den planerade skolskjutsen. Samma gäller vid hemfärd då de stiger av skjutsfordonet.

Växelvis boende

Om barnet bor växelvis (50%) hos separerade föräldrar kan det få skolskjuts, om det finns anledning till det. För att söka skolskjuts för växelvis boende, se blankett till höger.

Särskilda skäl till skolskjuts

Om det finns andra skäl, såsom trafikförhållanden eller funktionsnedsättning, till att barnet behöver skolskjuts kan detta beskrivas i en ansökan om skolskjuts/busskort – särskilda skäl. Se blankett till höger.

Du som har ytterligare frågor om skolskjuts för ditt barn, kan vända dig till trafiksamordnare Joakim Svensson, se kontaktuppgifter till höger.

Sidan granskad den 27 december 2016