Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Lov och ledigheter

Lov och ledigheter

Här hittar du information om läsårstider, lovdagar och studiedagar som gäller för elever i förskoleklasser, grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan.  

Läsårtider 2017-2018

Höstterminen 2017

 21 augusti-21 december

Vårterminen 2018

10 januari-15 juni 

Lovdagar 2017

Studiedagar: 20-21 september 

Höstlov: Vecka 44 (30 oktober-3 november)

Lovdagar 2018

Studiedagar: 8-9  januari, 6 mars 

Sportlov: Vecka 8 (19-23 februari)

Påsklov: Vecka 14 (3-6 april) 

Lovdagar: 30 april, 11 maj 

 

Läsårtider 2018-2019

Höstterminen 2018

 20 augusti-20 december

Vårterminen 2019

 7 januari-14 juni 

Lovdagar 2018

Studiedagar: 19-20 september 

Höstlov: Vecka 44 (29 oktober-2 november)

Lovdagar 2019

Studiedagar: 7 januari, 18-19 mars

Sportlov: Vecka 8 (18-22 februari)

Påsklov: Vecka 17 (23-26 april) 

Lovdagar: 31 maj, 7 juni

Ledigheter

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan måste du ansöka om det. Ansökningsblankett för ledighet 

Barn som bor i Sverige har skolplikt. Det innebär att eleven ska delta i skolans verksamhet och inte har automatisk rätt till ledighet utöver loven. Däremot kan en elev få ledigt för så kallad enskild angelägenhet. Det kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få längre ledighet.

Kortare ledighet under läsåret 

I Vimmerby kommun får mentor/klassföreståndare besluta om ledighet högst 3 dagar under ett läsår. 

Ledighet över 10 dagar sammanlagt under läsåret

Om det finns speciella skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektor som fattar beslut om ledighet som är längre tid än 10 dagar.

Eleven och vårdnadshavaren har en skyldighet att själva ta reda på vilken undervisning eleven går miste om och själva ansvara för att eleven tar igen det som den missat. 

Ledighet vid nationella prov

Det finns inga särskilda regler kring ledighet vid nationella prov. Utgångspunkten är att eleverna ska delta i de nationella proven vid det ordinarie provtillfället. Skolans rektor behöver ta hänsyn till tidpunkten för de nationella proven när han eller hon beslutar om ledighet för en elev. 

Provdatum för nationella prov

Sidan uppdaterad den 27 oktober 2017