Du är här: Hem / Barn & utbildning / Grundskola / Storebro

Välkommen till Storebro skola!

Storebro skola är belägen i nordvästra delen av Storebro. Vi arbetar mycket med vi-känsla och gemenskap på skolan. Skolan består av två skolbyggnader som även inrymmer ett fritidshem och fristående gymnastiksal, vilken är sammanbyggd med matsalen.

Runt skolan finns en stor skolgård med fotbollsplan, mindre friidrottsanläggningar, linbana, inte-stöta-marken-bana och andra lekplatser. De flesta barnen bor i samhället nära skolan, några elever åker skolskjuts från omgivande byar.

Områdesledningen har ordet

Under denna rubrik ger områdesledningen aktuell information om vad som är på gång i skolområde ÖST. Informationen uppdateras 2-3 ggr/termin.

Lärverktyg i förskolan: Nu köper vi in ipads till förskolan. Varje avdelning kommer att få en egen ipad som ska användas i verksamheten. Utbildning för personal kommer att ske under kommande läsår. Vi ser fram emot att få ett nytt, spännande lärverktyg i förskolan.

Ombyggnation på Vimarskolan åk 7-9: ÄNTLIGEN, under vecka 25 påbörjas den efterlängtade ombyggnationen av lokaler för åk 7-9. Den beräknas vara klar i början av februari 2015. Under byggtiden kommer det att uppstå vissa störningar och en del omflyttningar behöver ske, beroende på att renoveringen är etappindelad.

Hjälp oss att bli bättre: Under april månad genomfördes enkätundersökningen där bland annat vårdnadshavare gavs möjlighet att ge sin bild av vår verksamhet. Antalet vårdnadshavare som har svarat på enkäten i skolområde Öst har ökat från 232 st till 335 st. Ett exempel på en positiv trend är Utvecklingssamtalen är meningsfulla, där resultatet har ökat från 7,9 i april 2013 till 8,2 i april 2014. Ett stort tack till alla som har besvarat enkäten!

TACK för ett gott samarbete under läsåret. Vi önskar er alla en skön och härlig sommar.

Det var allt för denna gång, hör gärna av dig om du har tankar kring ditt barns situation och/eller lärande.

Områdesledningen skolområde ÖST

 

Sidan uppdaterad den 12 augusti 2014

Kontakt

Besöksadress

Ringvägen 3
598 70 Storebro