Du är här: Hem / Barn & utbildning / Grundskola / Storebro

Välkommen till Storebro skola!

Storebro skola är belägen i nordvästra delen av Storebro. Vi arbetar mycket med vi-känsla och gemenskap på skolan. Skolan består av två skolbyggnader som även inrymmer ett fritidshem och fristående gymnastiksal, vilken är sammanbyggd med matsalen.

Runt skolan finns en stor skolgård med fotbollsplan, mindre friidrottsanläggningar, linbana, inte-stöta-marken-bana och andra lekplatser. De flesta barnen bor i samhället nära skolan, några elever åker skolskjuts från omgivande byar.

Nära skolan finns Storebro kyrka, Visans skepp, Storebroparken, Bruksmuséet och Storebro Bruks AB, som tillverkar de kända Storebrobåtarna. Cirka 300 meter från skolan har Storebro Sportklubb sin klubbstuga med flera motionsslingor.

Storebro idrottsförening, SIF, har en idrottsanläggning som heter Bruksvallen. Den anläggningen har fotbollsplaner, tennisbana och motionsspår och ligger cirka 1500 meter från skolan. Storebro ligger cirka 10 kilometer söder om Vimmerby. Samhället har vuxit upp kring Stångån och är ett så kallat brukssamhälle med traditioner från järnbruksindustrin.

Områdesledningen har ordet

Under denna rubrik kommer områdesledningen fortsättningsvis ge aktuell information om vad som är på gång i skolområde ÖST. Informationen kommer att uppdateras, ca 2-3 ggr/termin.

Skolinspektionen: Under vårterminen 2014 genomför Skolinspektionen en regelbunden tillsyn av skolorna i Vimmerby kommun. Under hösten 2014 kommer tillsyn att ske på förskolor och fritidshem. Syftet med tillsynen är att göra en helhetsbedömning av verksamheten och synliggöra förbättringsområden.

Nationella prov: Varje år genomförs nationella prov i åk 3, 6 och 9. I åk 3 genomförs dessa i matematik, svenska och svenska som andraspråk under perioden 10 mars – 16 maj 2014. I åk 6 och 9 är det fastställda datum för proven, se aktuella ämnen och provdatum. Inga ledigheter beviljas under dessa provdatum.

Förskolan, Skolverket har tagit fram nya allmänna råd för förskolan. Dessa har tagits fram dels för att lagstiftningen ändrats och att läroplanen för förskolan har förtydligats och dels för att stödja och ge vägledning för huvudmän, förskolechefer och personal i arbetet för att öka måluppfyllelsen i förskolan. Dessa allmänna råd utgår ifrån prioriterade områden som Skolverket identifierat och omfattar Styrning och ledning, Barngruppens och miljöns betydelse i det pedagogiska arbetet, Särskilt stöd och Samarbete med hemmet.

Det var allt för denna gång, hör gärna av dig om du har tankar kring ditt barns situation och/eller lärande.

Områdesledningen skolområde ÖST

 

Sidan uppdaterad den 19 mars 2014

Kontakt

Besöksadress

Ringvägen 3
590 83 Storebro
Telefon: 0492-76 97 02 (expedition)