Du är här: Hem / Barn & utbildning / Grundskola / Storebro

Välkommen till Storebro skola!

Storebro skola är belägen i nordvästra delen av Storebro. Vi arbetar mycket med vi-känsla och gemenskap på skolan. Skolan består av två skolbyggnader som även inrymmer ett fritidshem och fristående gymnastiksal, vilken är sammanbyggd med matsalen.

Runt skolan finns en stor skolgård med fotbollsplan, mindre friidrottsanläggningar, linbana, inte-stöta-marken-bana och andra lekplatser. De flesta barnen bor i samhället nära skolan, några elever åker skolskjuts från omgivande byar.

Områdesledningen har ordet

Under denna rubrik ger områdesledningen aktuell information om vad som är på gång i skolområde ÖST. Informationen kommer att uppdateras, ca 2-3 ggr/termin.

Skolinspektionen har granskat förskolor, fritidshem och skolor i Vimmerby kommun, som en del av en genomgång av samtliga kommuner. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i en trygg miljö. Tillsynen visar att kunskapsresultaten har förbättrats och att arbetet ska fortsätta med att förbättra resultaten. Vidare visar tillsynen att fritidshemmen ska jobba vidare med kvalitetsarbete och att förskolan ska förbättra modersmålsstödet.

Ombyggnation på Vimarskolan åk 7-9: Ombyggnationen fortskrider och nu närmar sig avslutning på etapp 2 (av 4 etapper). Den beräknas ska vara klar v 51, och därefter drar etapp 3 igång. Vi räknar med att de nya möblerna levereras i början av vårterminen 2015. Vi vill återigen ge en eloge till elever och personal som jobbar på under ombyggnationen.

Ny rektor: Vi vill hälsa vår nya rektor för åk 7-9, Pernilla Begu, välkommen till omr Öst. Pernilla tillträder sin tjänst den 1 januari 2015. Hon har tidigare tjänstgjort som rektor på omr Väst. Samtidigt vill vi tacka Kenneth Mattelin som varit t f rektor under höstterminen, för ett förtjänstfullt arbete. 

Det var allt för denna gång, hör gärna av dig om du har tankar kring ditt barns situation och/eller lärande.

Områdesledningen Skolområde Öst

Sidan uppdaterad den 5 januari 2015

Kontakt

Besöksadress

Ringvägen 3
598 70 Storebro