Du är här: Hem / Barn & utbildning / Grundskola / Storebro

Välkommen till Storebro skola!

Storebro skola är belägen i nordvästra delen av Storebro. Vi arbetar mycket med vi-känsla och gemenskap på skolan. Skolan består av två skolbyggnader som även inrymmer ett fritidshem och fristående gymnastiksal, vilken är sammanbyggd med matsalen.

Runt skolan finns en stor skolgård med fotbollsplan, mindre friidrottsanläggningar, linbana, inte-stöta-marken-bana och andra lekplatser. De flesta barnen bor i samhället nära skolan, några elever åker skolskjuts från omgivande byar.

Områdesledningen har ordet

Under denna rubrik ger områdesledningen aktuell information om vad som är på gång i skolområde ÖST. Informationen kommer att uppdateras, ca 2-3 ggr/termin.

Hjälp oss att bli bättre: Under april månad varje år genomför Barn – och utbildningsförvaltningen en enkätundersökning där föräldrar ges möjlighet att ge sin bild av vår verksamhet. Information om användarnamn och lösenord har skickats från respektive förskola/skola. Om du inte fått information ber vi dig ta kontakt med förskolan/skolan omgående. Alla svar är mycket värdefulla för oss, och om du/ ni ännu inte svarat så ber vi dig göra detta. Enkäten finns tillgänglig under april månad.  Tack för din medverkan!

Ombyggnation på Vimarskolan åk 7-9: Just nu pågår planeringen av ombyggnation på Vimarskolan, åk 7-9. Detta kommer att ske i flera steg och i nuläget är byggstart i slutet av maj 2014. Första steget innebär att klassrum för NO-undervisning renoveras.

Skolinspektionen: Under våren 2014 har samtliga skolor i Vimmerby kommun haft tillsyn av skolinspektionen. Syftet är att göra en helhetsbedömning av verksamheten och synliggöra förbättringsområden. De olika enheterna har fått sina beslut och håller på att arbeta fram handlingsplaner för det fortsatta arbetet. Det som bland annat tagits upp på flera enheter är att skolan har ett väl fungerande värdegrundsarbete.

Öppna jämförelser: Den 8 april publicerade Sveriges kommuner och Landsting, SKL, den årliga rapporten Öppna jämförelser - grundskola. I rapporten kan man på nationell nivå bland annat läsa att ”Sveriges elever är nöjda med skolan” och ”att fler elever blivit behöriga till gymnasiet”. I den sammanvägda rankningen är det elevernas faktiska kunskapsresultat som vägts samman och för Vimmerbys del har grundskolans elever och pedagoger genom sitt gemensamma arbete sett till att Vimmerby klättrat från placering 247 till 74 (av 290 kommuner). Det innebär att Vimmerby nu ligger på tredje plats i Kalmar län!

Det var allt för denna gång, hör gärna av dig om du har tankar kring ditt barns situation och/eller lärande.

Områdesledningen skolområde ÖST

 

Sidan uppdaterad den 24 april 2014

Kontakt

Besöksadress

Ringvägen 3
590 83 Storebro
Telefon: 0492-76 97 02 (expedition)