Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Grundskola / Rumskulla

Rumskulla skola

Rumskulla skola ligger i Rumskulla, cirka 2,5 mil väster om Vimmerby. Skolan har elever från förskoleklass till årskurs 6 i åldersblandade grupper.

I skolan finns också fritidshemmet. Skolan består av två byggnader, i den ena finns skollokalerna och i den andra finns gymnastiksal, kök och matsal och förskola. 

Eleverna får undervisning i trä och metall- och textilslöjd i Södra Vi skola och åker dit med buss en förmiddag varannan vecka. Eleverna i de lägre åldrarna har utomhuspedagogik en gång i veckan. Undervisningen äger rum vid skolskogen, bäcken, ängen och på andra ställen.

Lekytorna är gemensamma för skola, förskola och fritidshem. 

Sidan uppdaterad den 15 mars 2018

Kontakt


  • Rektor AL-skolan F-6, Förberedelseklassen
    Direkt: 0492-76 92 38

  • Biträdande rektor Rumskulla skola och fritidshem, AL-skolans fritidshem, Gullvivans fritidshem
    Direkt: 0492-76 92 37

  • Skoladministratör (åk 7-9), utnyrning av gymnastiksalar/idrottshallar Astrid Lindgrens skola, Brännebro, Djursdala, Rumskulla och Södra Vi, ekonomi.
    Direkt: 0492-76 93 40

Besöksadress

Mariannelundsvägen 4
598 92 Vimmerby
Telefon: 0496-401 38