Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Grundskola / Projekt inom grundskolan / NTA

NTA

NTA står för "Naturvetenskap och Teknik för Alla". Det är ett skolutvecklingsprogram som är till för att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare.

Genom NTA vill man underlätta arbetet med att uppnå läroplanens och kursplanernas mål inom naturvetenskapliga ämnen och teknik. NTA riktar sig till förskolan och grundskolan, främst till åk F-6 men det finns även tema för åk 7-9. NTA erbjuder en väl utprovad modell för skolutveckling, främst inom biologi, fysik, kemi och teknik, men erfarenheter visar på spridningseffekter även till andra ämnen. Grundfilosofin inom NTA är arbetssättet som sätter eleverna och deras frågor i centrum.

Till varje NTA-tema finns experimentmateriel för arbete i helklass under en period på 8-10 veckor. Eleverna bygger sedan upp ett erfarenhetsbaserat kunnande inom naturvetenskap och teknik, inklusive språklig utveckling och eget ansvarstagande. I konceptet ingår handledningar för lärare och elever, materialsats för laborativt arbete och utbildningar för pedagoger.

Vimmerby kommun är sedan 2006 medlemmar i NTA. Genom sitt medlemskap där har alla pedagoger, elever och barn tillgång till det skolutvecklingsprogram i naturvetenskap och teknik som erbjuds genom NTA.

Idag används NTA av alla förskolor, de flesta lärare och elever från förskoleklassen till och med årskurs 6 på skolorna inom kommunen samt i grundsärskolan. Högstadiet på Astrid Lindgrens skola har också vid några tillfällen använt temat Energi och hållbar utveckling.

Varje termin finns möjligheten att arbeta med något av de 20 teman som är inköpta. Efter användning hämtas materielen, kompletteras och levereras till en ny klass inför nästa period.

Kommunen har tre egna NTA-utbildare, två från förskolan och en från grundskolan.  

Samordnare i Vimmerby är Yvonne Nyman. Det uppdraget innebär att organisera NTA-verksamheten så att varje deltagande lärare får den kompetensutveckling, de handledningar och det materiel som de behöver. Se kontaktuppgifter för Yvonne i den högra kolumnen.

Sidan granskad den 27 december 2016

Kontakt