Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Grundskola / Fritids, fritidshem

Fritids, fritidshem

Fritidshemmen vänder sig till barn från och med höstterminen barnet fyller 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Barn har rätt till fritidshem den tid vårdnadshavare arbetar eller studerar. 

Fritidshemmet är ett komplement till förskoleklassen och grundskolan och ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda eleverna en meningsfull fritid. 

Fritidshemmens verksamhet och undervisning utgår från den värdegrund och de uppdrag som finns beskrivet i läroplanerna för förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. 

Fritidshemmet finns i anslutning till grundskolorna och barnet blir placerat i det fritidshem barnet har sin skolplacering. Fritidsverksamheten är öppen både skoldagar och lov- och studiedagar.  

Olika former av fritidshem

I Vimmerby kommun finns det kommunala fritidshem och ett fristående fritidshem. 

När har fritidshemmen öppet?

Fritidshemmen har öppet måndag - fredag kl 06.00-18.30, morgon- och kvällstid kan vara förlagd på närliggande förskola.

Ansökan om plats i fritidshem 

I vår e-tjänst kan du enkelt och snabbt ansöka om plats i fritidshem för ditt barn. 

Om du redan har placering i fritidshem 

Om du redan har en placering i fritidshem är det viktigt att du loggar in i tjänsten och uppdaterar ditt schema och dina inkomstuppgifter. 

Om ditt barn deltar i annan verksamhet

Om ditt barn är inskrivet i förskola/fritidshem och deltar i verksamhet utanför förskola/fritidshem, kan barnet inte samtidigt ha placeringstid i förskola/friitidshem. Personalen ansvarar inte för barnet då det befinner sig i annan verksamhet. Det är vårdnadshavaren som har ansvaret för barnet under den tid barnet lämnar förskolan/fritidshemmet till det återkommer, oavsett om barnet går själv eller inte. 

Nya avgifter för maxtaxa i fritidshem från 1 januari 2018

Från och med 1 januari 2018 höjs inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) till 46 080 kronor (tidigare 45 390 kronor).  Det medför en höjning av avgifterna från och med 1 januari 2018. 

Barn  Avgift Maxtaxa
Barn 1 2 % av inkomsten  922 kr
Barn 2 1 % av inkomsten 461 kr
Barn 3 1 % av inkomsten 461 kr
Barn 4 Ingen avgift  0 kr

Utvecklingsdag våren 2018 (stängningsdag)

Måndag 8 januari 2018 har kommunens alla fritidshem stängt för utvecklingsdag. 

Utvecklingsdagar

Två gånger per år har fritidshemmen stängt för att personalen ska få möjlighet till gemensamma verksamhets- och kompetensutvecklingsdagar. 

Du som har behov av fritidshem för ditt barn under utvecklingsdagen anmäler det till respektive rektor. 

Avgiftskontroll i fritidshem hösten 2017

Vimmerby kommun genomför en avgiftskontroll av de familjer som hade kommunal förskola eller fritidshem under 2015. 

Under september och oktober kommer barn- och utbildningsförvaltningen att kontrollera de inkomstuppgifter som vårdnadshavare med barn inom förskola och fritidshem lämnade för 2015. 

Sidan uppdaterad den 23 februari 2018

Kontakt


  • Skoladministratör åk 7-9 + Vimarskolans fritidshem
    Direkt: 0492-76 97 16

  • Administratör förskolor, fritidshemmen AL, Gullvivan, Södra Vi, Djursdala, Gullringen, Rumskulla. Fristående fritidshemmet Källbacken
    Direkt: 0492-76 90 83

  • Administratör förskolor samt Storebro, Tuna och Frödinge fritidshem.
    Direkt: 0492-76 90 79

UTVECKLINGSDAG 2018 I FRITIDSHEMMEN

Måndag 8 januari 2018 har kommunens alla fritidshem utvecklingsdag (stängningsdag).