Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Grundskola / Astrid Lindgrens skola / Elevhälsa

Elevhälsa

Skolkurator

Som kurator arbetar jag med socialt arbete på Astrid Lindgrens skola. Mina tjänster kan även nyttjas av skolorna i Södra Vi, Brännebro, Djursdala och Rumskulla.

Elever, föräldrar och lärare är välkomna att kontakta mig när elever har bekymmer så som skoltrötthet, mobbning, relationsproblem, drogmissbruk, stress eller annat som kan ha en negativ inverkan på studiesituationen och inlärningen.

Som skolkurator vill jag bidra med att få en helhetssyn på elevens psykosociala situation och lyfta fram elevens egna resurser och förmågor, så att studiesituationen och skolresultaten blir så bra som möjligt.

Elevsamtal

Vid elevsamtal kommer vi överrens om lämpliga och tänkbara åtgärder, exempelvis fortsatta stödsamtal, kontakt med föräldrar, information till lärare, hänvisningar till psykolog, elevvårdskonferens med mera.

Tystnadsplikt

Jag har tystnadsplikt vilket innebär att jag inte för vidare personliga uppgifter utan elevens medgivande. Tystnadsplikten bryts endast om eleven riskerar att fara illa och där det finns behov av kontakt med socialtjänst.

Sidan granskad den 27 december 2016

Kontakt


  • Kurator Astrid Lindgrens skola
    Direkt: 0492-76 93 43