Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Grundskola / Astrid Lindgrens skola / Åk 7 - 9 / Elevrådet, åk 7-9

Elevrådet, åk 7-9

Elevrådets uppgift är framförallt att lyssna på skolans elever!
Vi jobbar ständigt för att förbättra skolan, göra eleverna hörda och förmedla all information.

Elevrådsrepresentanterna träffas en gång i månaden och styrelsen en gång i månaden.

Klassråden är basen för att samla ihop elevernas frågor och förslag samt att återkoppla beslut eller ge information.

Elevrådet är forumet för att samla ihop alla klassers frågor och diskutera dem.

Styrelsen förbereder möten och leder elevrådsträffarna tillsammans med rektor.

Under läsåret anordnar elevrådet flera möten där två elever från varje klass (elevrådsrepresentanter) samt de elever som sitter i styrelsen och eventuella inbjudna gäster/personal, träffas och pratar igenom evenemang, planeringar med mera. Där tas även upp tips, idéer och förslag från representanterna. Även den som inte är representant är välkommen till elevrådet med förslag.
 
Engagera dig, var med och förändra din skola till det bättre!

Om du vill komma i kontakt med Elevrådet på Astrid Lindgrens skola prata då med någon av dina elevrådsrepresentanter eller med någon i styrelsen!

Elevrådets styrelse, läsåret 2015/16

Aaliah-Julia Salim, 9B
Elias Hallingfors, 9C 
Erica Andersson, 8A
Noa Anemyr, 8A
Vakant, åk 7
Vakant, åk 7

Protokoll, läsåret 2016/17

Sidan granskad den 27 december 2016

Kontakt