Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Förskola och barnomsorg / Förskolor / Stenshult i Vimmerby

Stenshults förskola

Stenshults förskola består av två småbarnsavdelningar (1-3 år) och en avdelning med 4-5-åringar. Förskolan ligger i ett naturskönt område nära skog och strövområde och gården är en kuperad naturtomt med stenmur och fruktträd.

Ledord för Stenshults förskola:

  • Inspirerande och utmanande miljöer
  • Lustfyllt lärande
  • Närvarande engagerade pedagoger

Hur arbetar vi för att nå läroplanens mål?

Vi på Stenshults skapar och utvecklar miljöer som inbjuder till lek, ger förutsättningar för lärande och där barnen ges möjlighet att skapa och utforska på ett självständigt sätt. Pedagogerna finns nära barnen och har ett förhållningsätt som bemöter barnen utifrån deras tankar och idéer. Vi sätter barnen i centrum och väljer tema utifrån barnens intresse.

Vi är ute mycket i alla väder på vår gård som erbjuder en variation av aktiviteter och utmaningar . I våra föränderliga miljöer både inom och utomhus stimuleras barns lek utifrån intresse och behov. Vårt arbete med barnen ser vi som ett livslångt lärande, vilket kräver engagemang från oss pedagoger. Vi jämför leklusten med själva livslusten.

Vår egen utvärdering

Varje år har vi utvecklingssamtal och föräldramöte. Vi skickar även hem ett månadsbrev där vi berättar om verksamhetens innehåll och dess koppling till läroplanen för förskolan. Den dagliga kontakten med föräldrarna är en viktig del av verksamheten, och dokumentation av vår verksamhet sker genom att bilder och text sätts upp i hallen.

Information om utveckling och lärande

Vår viktigaste kontakt är mötet mellan föräldrar och personal på Stenshults förskola.

Sidan uppdaterad den 6 juli 2017

Kontakt


  • Förskolechef
    Direkt: 0492-76 92 42

  • Administratör förskolor, fritidshemmen i Södra Vi, Djursdala, Gullringen, Rumskulla. Fristående fritidshemmet Källbacken
    Direkt: 0492-76 90 83

Besöksadress och telefon

Stenshultsgatan 1
598 31 Vimmerby

Avdelningar:
1:an 0492-76 92 05
2:an och 3:an 0492-76 92 06