Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Förskola och barnomsorg / Förskolor / Stenshult i Vimmerby

Stenshults förskola

Stenshults förskola ligger i centrala Vimmerby i ett naturskönt område nära skog och strövområde.

Stenshults förskola har två småbarnsavdelningar (1-3 år) och en avdelning med 4-5-åringar. Förskolans gård är en kuperad naturtomt med stenmur och fruktträd.

Ledord för Stenshults förskola:

  • Inspirerande och utmanande miljöer
  • Lustfyllt lärande
  • Närvarande engagerade pedagoger

Hur arbetar vi för att nå läroplanens mål?

Vi på Stenshults skapar och utvecklar miljöer som inbjuder till lek, ger förutsättningar för lärande och där barnen ges möjlighet att skapa och utforska på ett självständigt sätt. Pedagogerna finns nära barnen och har ett förhållningsätt som bemöter barnen utifrån deras tankar och idéer. Vi sätter barnen i centrum och väljer tema utifrån barnens intresse.

Vi är ute mycket i alla väder på vår gård som erbjuder en variation av aktiviteter och utmaningar. I våra föränderliga miljöer både inom- och utomhus stimuleras barns lek utifrån intresse och behov. Vårt arbete med barnen ser vi som ett livslångt lärande, vilket kräver engagemang från oss pedagoger. Vi jämför leklusten med själva livslusten.

Sidan uppdaterad den 11 oktober 2017

Kontakt


  • Förskolechef
    Direkt: 0492-76 92 42

  • Administratör förskolor, fritidshemmen i Södra Vi, Djursdala, Gullringen, Rumskulla. Fristående fritidshemmet Källbacken
    Direkt: 0492-76 90 83

Besöksadress och telefon

Stenshultsgatan 1
598 31 Vimmerby

Avdelningar:
1:an 0492-76 92 05
2:an och 3:an 0492-76 92 06