Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Förskola och barnomsorg / Förskolor / Rumskulla i Rumskulla

Rumskulla förskola

Rumskulla förskola ligger i Rumskulla, 2,5 mil från Vimmerby. Förskolan ligger bredvid Rumskulla skola. Rumskulla förskola ligger nära naturen vilket vi tar tillvara och utnyttjar i vår verksamhet. Närheten till Rumskulla skola och fritidshem gör att verksamheterna kan samarbeta med varandra. Det ger barnen bra förutsättningar för att skapa trygghet vid skolstart. 

Våra lokaler består av målarateljé, en större lekhall och tre rum där miljön ständigt förändras efter barnens intresse. Gymnastiksalen ligger i anslutning till våra lokaler, vilket vi utnyttjar ofta med både gymnastik och lek. 

Förskolans egna mål och speciella inriktning 

Vi strävar efter att barnen och föräldrarna ska känna trygghet i vår verksamhet. Genom att ta tillvara barnens visade intresse utvecklar vi olika temaarbeten i verksamheten. Genom detta strävar vi efter att lyfta fram det kompetenta barnet.  Vi lägger mycket kraft på att barnen behandlar varandra bra och att de känner sig trygga på förskolan. Vi vill att barnen ska uppleva lust och motivation i det de gör, och att de känner sig delaktiga i aktiviteter. Vi försöker vara lyhörda och lyssna till barnens egna idéer och tankar, för att utefter det skapa en spännande verksamhet. Leken är ett redskap för att skapa kunskap hos barnen.

Hur arbetar förskolan för att nå läroplanens mål

Vi planerar och diskuterar kontinuerligt verksamheten för att målen i aktiviteterna ska överensstämma med läroplanens mål. För att kunna synligöra lärandet i våra aktiviteter använder vi oss av pedagogiska dokumentationer. I våra åldersindelade grupper har vi samlingar med teman, så att barnen får uppleva en röd tråd i det vi gör och lättare kan ta in kunskaper.

Förskolans egen utvärdering

För att utvärdera vår verksamhet använder vi pedagogisk dokumentation och ibland enkäter. Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per termin eller oftare vid behov. Föräldramöten har vi en gång per termin då kontakten med föräldrar är mycket viktig.

Information om utveckling och lärande

För att nå ut till föräldrarna och visa dem vår verksamhet, skriver vi vad som händer i veckoplaneringen som hänger i hallen och visar fotografier med mera. Vi tycker att det är viktigt med en dialog med föräldrarna vid våra dagliga möten. Månadsbrev skickas ut i slutet av varje månad där vi informerar om vad vi har gjort och vad som kommer att hända framöver i verksamheten. Alla barn har en egen låda, där vi lägger barnens teckningar som de har gjort under åren på förskolan. Denna låda får de sedan ta med sig hem när de slutar.

Sidan uppdaterad den 6 juli 2017

Kontakt


  • Förskolechef
    Direkt: 0492-76 92 42

  • Administratör förskolor, fritidshemmen i Södra Vi, Djursdala, Gullringen, Rumskulla. Fristående fritidshemmet Källbacken
    Direkt: 0492-76 90 83

Besöksadress och telefon

Mariannelundsvägen 4
598 92 Vimmerby
0492-76 98 05