Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Förskola och barnomsorg / Förskolor / Lundens förskola

Lundens förskola

Den kreativa förskolan med känsla för naturen

Lundens förskola består av 3 arbetslag med cirka 40 barn i varje arbetslag. I varje arbetslag finns det 7 pedagoger. Varje arbetslag är sedan uppdelade i 2 mindre grupper varav det ena består av yngre barn och det andra av äldre barn.

Varje grupp har sin egen hemvist, men de samarbetar grupperna emellan både med den pedagogiska verksamheten och med praktiska saker såsom öppning och stängning av förskolan.

Vi har en stor och härlig gård med möjlighet för barnen att använda sin fantasi och få utlopp för sitt rörelsebehov. Vi har även närhet till skogen vilket ger oss ännu ett komplement i barnens lärmiljöer. Omkring 75 procent av personalen har en utbildning i utomhuspedagogik vilket ger en trygg och aktiv lärmiljö ute.

På förskolan finns ett mottagningskök där personal från kostenheten jobbar. Maten lagas från grunden i centralköket på Vimarskolan och värms sedan på plats. Barnen äter tre mål mat under dagen i en gemensam matsal fördelade på olika tider.

Som utgångspunkt för allt det pedagogiska arbetet som sker i vår förskola, har vi läroplanen för förskolan och skollagen. Vi utgår ifrån barnens intressen och behov för att hitta rätt fokus på arbetssätten som vi tänker bedriva på Lundens förskola. Vi har en gemensam grundsyn och jobbar aktivt med vår likabehandlingsplan som stommen i arbetet. Utrymme finns också för fri tolkning utifrån verksamhetens behov och förutsättningar. I våra temaarbeten ingår både matematik och språk på ett lekfullt och lärorikt sätt. Vi har personal som har utbildning i "Nya språket lyfter" och "Tidig matematik". Självklart ingår även NTA (naturvetenskap och teknik för alla) sång och musik, drama och skapande i vår verksamhet. Genom att använda leken och barnens intressen hittar vi ett lustfyllt lärande. Våra lokaler är väl planerade och genomtänkta med stora möjligheter för ett pedagogiskt arbetssätt med de lärande miljöer vi skapar.

Förskolan utvärderar ständigt sin verksamhet genom utvecklingssamtal, enkäter, månadsbrev och föräldramöten. Dessa ger oss återkoppling av verksamheten utöver den viktiga, dagliga kontakten med föräldrar. Vi dokumenterar också ständigt vår verksamhet på olika sätt och med olika medel, både i bild, text, sång, skapande, tecken, rörelse m.m.

Trygga barn är glada och nyfikna barn. Vi lägger stort fokus på inskolningarna både för barnen och för deras föräldrar. De ska känna sig välkomna och trygga med närvarande och engagerade pedagoger.

Sidan uppdaterad den 6 juli 2017

Kontakt


  • Förskolechef
    Direkt: 0492-76 93 85

  • Bitr. förskolechef
    Direkt: 0492-76 94 79

  • Administratör förskolor samt Storebro, Tuna och Frödinge fritidshem.
    Direkt: 0492-76 90 79

Besöksadress och telefon

Bysjövägen 1
598 30 Vimmerby

Avdelningar:
Lilla grodan 0492-76 95 35
Stora Grodan 0492-76 95 76
Lilla igelkotten 0492-76 92 00
Stora Igelkotten 0492-76 92 01
Lilla ekorren 0492-76 91 85
Stora ekorren 0492-76 91 98