Du är här: Hem / Barn & utbildning / Förskola / Förskolor / Lundens förskola

Lundens förskola

Vernissage för utställningen "Pinnarnas nya liv" den 30 april kl 09.30

1-5-åringarnas arbete med temat skogen har utmynnat i utställningen som pågår till och med den 9 maj mellan kl 06.00-17.00.

 

Lundens förskola

Lunden är en nybyggd förskola i Vimmerby kommun belägen på Bysjövägen 1. I augusti 2013 flyttade vi vår verksamhet från förskolorna Vitsippan, Hattstugan, Tallen och Paviljongerna till Lundens förskola.

Lundens förskola består av 3 arbetslag med cirka 40 barn i varje arbetslag. I varje arbetslag finns det 7 pedagoger. Varje arbetslag är sedan uppdelade i 2 mindre grupper varav det ena består av yngre barn och det andra av äldre barn.

Varje grupp har sin egen hemvist, men de samarbetar grupperna emellan både med den pedagogiska verksamheten och med praktiska saker såsom öppning och stängning av förskolan.

Vi har en stor och härlig gård med möjlighet för barnen att använda sin fantasi och få utlopp för sitt rörelsebehov. Vi har även närhet till skogen vilket ger oss ännu ett komplement i barnens lärmiljöer. Omkring 75 procent av personalen har en utbildning i utomhuspedagogik vilket ger en trygg och aktiv lärmiljö ute.

På förskolan finns ett mottagningskök där personal från kostenheten jobbar. Maten lagas från grunden i centralköket på Vimarskolan och värms sedan på plats. Barnen äter tre mål mat under dagen i en gemensam matsal fördelade på olika tider.

Som utgångspunkt för allt det pedagogiska arbetet som sker i vår förskola, har vi Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2010) och skollagen (2010:800). Vi utgår ifrån barnens intressen och behov för att hitta rätt fokus på arbetssätten som vi tänker bedriva på Lundens förskola. Vi har en gemensam grundsyn och jobbar aktivt med vår likabehandlingsplan som stommen i arbetet. Utrymme finns också för fri tolkning utifrån verksamhetens behov och förutsättningar. I våra temaarbeten ingår både matematik och språk på ett lekfullt och lärorikt sätt. Vi har personal som har utbildning i ”Nya språket lyfter” och ”Tidig matematik ”. Självklart ingår även NTA (naturvetenskap och teknik för alla) sång och musik, drama och skapande i vår verksamhet. Genom att använda leken och barnens intressen hittar vi ett lustfyllt lärande. Våra lokaler är väl planerade och genomtänkta med stora möjligheter för ett pedagogiskt arbetssätt med de lärande miljöer vi skapar.

Förskolan utvärderar ständigt sin verksamhet genom utvecklingssamtal, enkäter, månadsbrev och föräldramöten. Dessa ger oss återkoppling av verksamheten utöver den viktiga, dagliga kontakten med föräldrar. Vi dokumenterar också ständigt vår verksamhet på olika sätt och med olika medel, både i bild, text, sång, skapande, tecken, rörelse m.m.

Trygga barn är glada och nyfikna barn. Vi lägger stort fokus på inskolningarna både för barnen och för deras föräldrar. De ska känna sig välkomna och trygga med närvarande och engagerade pedagoger.

Områdesledningen har ordet

Under denna rubrik ger områdesledningen aktuell information om vad som är på gång i skolområde ÖST. Informationen uppdateras 2-3 gånger/termin.

Lärverktyg i förskolan: Nu köper vi in ipads till förskolan. Varje avdelning kommer att få en egen ipad som ska användas i verksamheten. Utbildning för personal kommer att ske under kommande läsår. Vi ser fram emot att få ett nytt, spännande lärverktyg i förskolan.

Ombyggnation på Vimarskolan åk 7-9: ÄNTLIGEN, under vecka 25 påbörjas den efterlängtade ombyggnationen av lokaler för åk 7-9. Den beräknas vara klar i början av februari 2015. Under byggtiden kommer det att uppstå vissa störningar och en del omflyttningar behöver ske, beroende på att renoveringen är etappindelad.

Hjälp oss att bli bättre: Under april månad genomfördes enkätundersökningen där bland annat vårdnadshavare gavs möjlighet att ge sin bild av vår verksamhet. Antalet vårdnadshavare som har svarat på enkäten i skolområde Öst har ökat från 232 st till 335 st. Ett exempel på en positiv trend är Utvecklingssamtalen är meningsfulla, där resultatet har ökat från 7,9 i april 2013 till 8,2 i april 2014. Ett stort tack till alla som har besvarat enkäten!

TACK för ett gott samarbete under läsåret. Vi önskar er alla en skön och härlig sommar.

Det var allt för denna gång, hör gärna av dig om du har tankar kring ditt barns situation och/eller lärande.

Områdesledningen skolområde ÖST

 

 

Sidan uppdaterad den 24 juni 2014

Kontakt

Besöksadress och telefon

Bysjövägen 1
598 30 Vimmerby

Lilla grodan 0492-76 95 35
Stora Grodan 0492-76 95 76
Lilla igelkotten 0492-76 92 00
Stora Igelkotten 0492-76 92 01
Lilla ekorren 0492-76 91 85
Stora ekorren 0492-76 91 98