Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Förskola och barnomsorg / Förskolor / Linnéa i Vimmerby

Förskolan Linnea

Förskolan Linnéa är en fristående förskola som drivs av MMC Education AB. Förskolan har fyra avdelningar med åldersindelade grupper; Knoppar och Frön 1-2 år, Kvistar 3-4 år och Kottar 4-5 år.

Förskolans egna mål och speciella inriktning                                          

Vår verksamhet har sin grund i förskolans läroplan och Vimmerby kommuns mål och riktlinjer. Vårt mål är att ha Reggio Emilia-profil på förskolan. Reggio Emilia är ett forskande arbetssätt där barnens val, erfarenheter, tankar och teorier är viktiga. Vi ser barnen som kompetenta och fokuserar på deras styrkor. Miljön ska vara föränderlig och stimulerande. Vi vill ge barnen rika möjligheter till kreativa upptäckter.

Hur arbetar vi på förskolan för att nå målen                                          

På förskolan Linnéa genomsyrar dessa tre värdeord vår verksamhet; inbjudande, inflytande och inspirerande. Så långt det är möjligt finns mycket av inredning, material och andra saker på förskolan på sådan nivå att barnen själva kan nå dem. Vi vill synliggöra barnens lärande bland annat genom dokumentation. Vi arbetar även med olika projekt.

Förskolans egen utvärdering                                                             

Vi utvärderar vår verksamhet i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi får värdefull utvärdering i de dagliga samtalen med föräldrar och barn. Vi har föräldramöte och pedagogiska samtal där TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling), projektarbete och trivselenkät är grunden. 

Information om utveckling och lärande

Vi informerar föräldrar om vad som sker i vår verksamhet genom dagliga samtal. Varje enskilt barn har sin egen pärm där vi lägger fokus på gruppens och den egna individens lärande.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan uppdaterad den 1 december 2017

Kontakt

Adressuppgifter

Postadress och besöksadress
MMC Education AB
Traktorgatan 12
598 30 Vimmerby
Telefon 0492-100 91