Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Förskola och barnomsorg / Förskolor / Björkkullen i Södra Vi

Björkkullens förskola

Björkkullens förskola ligger i ett villaområde i Södra Vi med närhet till skogen och Björkparken.

Björkkullens förskola har fyra avdelningar. Förskolan har en fantastisk utegård där vi vistas mycket dagligen därför är ett av våra motton kläder efter väder.

Avdelningarna Tummetott, Vickevire och Slickepott har barn mellan åldrarna 1-4 år. Den fjärde avdelningen, Tallkottarna, är placerad i skolan sedan februari 2008 då femårsverksamheten flyttade dit. Där sker ett nära samarbete med förskoleklass och fritidshem.

Förskolans egna mål

På Björkkullen strävar vi efter att varje barn ska känna glädje, lust och trygghet i vår verksamhet. Vi utgår från fantasi och lek där pedagoger tillsammans med barnen skapar miljöer där lek och fantasi ges näring. I vardagen i förskolan spelar den fria leken en stor roll för att kunna erbjuda positiva och trygga miljöer. Genom leken stimuleras barnens nyfikenhet och lärande. 

Hur arbetar förskolan för att nå läroplanens mål?

Vi har en öppen dialog i arbetslaget när vi planerar och formulerar mål, genomför och utvärderar vårt arbete för att öka kvalitén för barnen och förskolan. Vi stimulerar barnens språk- och matteutveckling genom diskussioner och är lyhörda för barnens önskemål, deras självförtroende och självkänsla genom skapande, dramatisering och teater m.m. 

Förskolans egen utvärdering

Dokumentationen sker genom fotografering, observationer, samtal med barnen och deras föräldrar samt föräldraenkäter och på så sätt får vi deras synpunkter på vår verksamhet.

Information om utveckling och lärande

Samarbetet mellan förskola och hem är betydelsefullt och en förutsättning för varje barns utveckling. Vid lämning och hämtning finns tillfälle att informera och samtala. På avdelningarna finns digitala fotoramar, vilka ger föräldrarna möjlighet att ta del av vår verksamhet. Utvecklingssamtal erbjuds en gång per termin eller fler om det finns behov.

Sidan uppdaterad den 19 oktober 2017

Kontakt


  • Förskolechef
    Direkt: 0492-76 96 21

  • Administratör förskolor, fritidshemmen AL, Gullvivan, Södra Vi, Djursdala, Gullringen, Rumskulla. Fristående fritidshemmet Källbacken
    Direkt: 0492-76 90 83

Besöksadress och telefon

Flädervägen 4
598 71 Södra Vi

Avdelningar:
Slickepott 0492-76 96 16
Tummetott 0492-76 96 52
Vickevire 0492-76 96 29
Tallkottarna 0492-76 96 28