Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Förskola och barnomsorg / Avgifter och regler

Avgifter och regler

Här hittar du information om barns rätt till en plats i förskolan, placeringstider och vad förskolan kostar. 

Plats i förskolan 

Förskolan är till för barn mellan 1-5 år vars föräldrar arbetar eller studerar eller om barnet är i behov av särskilt stöd för sin utveckling. Barn som har föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

Barn som söker asyl har rätt till förskola på samma villkor som andra barn i Sverige. 

Allmän förskola 

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har alla barn rätt till en avgiftsfri plats i förskolan, så kallad allmän förskola och omfattar minst 525 avgiftsfria timmar per år. Allmän förskola erbjuds tre timmar per dag fem dagar i veckan. 

Vad kostar en plats i förskolan?

Avgiften för att ha ett barn i förskolan baseras på familjens totala inkomst och hur många barn i familjen som behöver barnomsorg.

Vimmerby kommun använder maxtaxa, som även gäller för de fristående förskolorna. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer.

Nya avgifter för maxtaxa från 1 januari 2018

Från och med 1 januari 2018 höjs inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) till 46 080 kronor (tidigare 45 390 kronor). Det medför en höjning av avgifterna från och med 1 januari 2018. 

Maxtaxa för förskola och pedagogisk omsorg

Som barn 1 räknas det yngsta barnet. 

Barn Avgift  Maxtaxa
Barn 1 3 % av inkomsten 1 382 kr
Barn 2 2 % av inkomsten    922 kr 
Barn 3 1 % av inkomsten    461 kr
Barn 4 Ingen avgift         0 kr

Du betalar för en plats i förskolan 12 månader per år, även de perioder barnet är ledigt. 

Avgiften gäller från barnets första placeringsdag till och med det datum uppsägningstiden går ut. 

Betalning av avgift

Du kan betala din barnomsorgsavgift med autogiro. Information och blankett för anmälan till autogiro. 

Anmäl ändrad inkomst

Föräldrar har ansvar för att meddela vilken inkomst familjen har och också meddela när det blir förändringar. Du kan ändra inkomstuppgifter i vår e-tjänst.  

Kontroll av inkomstuppgifter

Vimmerby kommun genomför varje höst en avgiftskontroll av familjer som har barnomsorg. De inkomstuppgifter familjen har lämnat kommer att jämföras med taxerade årsinkomster hos Skatteverket. Avgiftskontrollen görs för att följa upp att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Läs mer om avgiftskontroll.

Mer information 

I broschyren Riktlinjer för plats i försola och fritidshem finns mer utförlig information om hur du ansöker om plats, placering, vistelsetid, hur du byter eller säger upp plats samt om avgifter.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan uppdaterad den 28 december 2017