Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Förskola och barnomsorg / Ansök, ändra eller säg upp plats

Ansök, ändra eller säg upp plats

Ansök eller säg upp plats i förskola

I vår e-tjänst kan du både ansöka, byta och säga upp plats i förskolan. Plats i förskola söks fyra månader före önskat datum för placering.

I e-tjänsten kan du: 

  • ansöka om förskoleplats
  • begära omplacering till annan förskola
  • lägga in och ändra barnets vistelsetider
  • lägga till och ändra inkomstuppgifter
  • lägga till och ändra kontaktuppgifter

E-tjänsten används både för dig som har plats i förskola och för dig som vill söka förskoleplats. 

Ansökan till fristående förskola

Ansökan till fristående förskola eller pedagogisk omsorg gör du i e-tjänsten. 

Ändra schema, inkomstuppgifter

För dig som redan har plats i förskolan loggar du in i vår e-tjänst för att till exempel ändra ditt barns grundschema, inkomstuppgifter och kontaktuppgifter. 

Säga upp plats 

Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag uppsägningen mottagits via e-tjänsten. 

Har du frågor om din ansökan?

Frågor om förskoleplats, e-tjänsten, barnomsorgskön, ditt barns placering, taxa, regler eller liknande besvaras av administratörerna för förskolan. 

Har du inte tillgång att ansöka med e-tjänsten

  • Om du saknar tillgång till dator kan du besöka Vimmerby bibliotek. Där finns det datorer som går att boka. 
  • Har du frågor hur man gör en ansökan, se handböckerna till höger eller kontakta respektive expedition. 
  • Om vårdnadshavarna inte bor ihop och behöver varsin placering i förskola eller fritidshem, ber vi er att kontakta respektive expedition.
  • Om du har skyddade uppgifter eller saknar svenskt personnummer ber vi dig kontakta expeditionerna för att göra en ansökan. 
  • Kontaktuppgifter hittar du under respektive förskola/fritidshem. 

Till e-tjänsterna

Inloggning med e-legitimation 

Utan Inloggning: För dig som vill göra en ansökan, utan att ha skaffat e-legitimation än. Du kan göra en ansökan, men inte uppdatera någothttp://vimmerby.ist-asp.com/vimmerbypub

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information enligt 23 och 24 § Personuppgiftslagen (1998:204 PuL). 

Genom att du registrerar dina uppgifter samtycker du, enligt personuppgiftslagen (PuL), till att informationen och uppgifterna får lagras, sparas och bearbetas. Personuppgifterna behandlas av myndigheten för att denna skall kunna fullgöra sina förpliktelser och övriga åtaganden enligt denna lag eller annan författning eller avtal. Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra myndigheter eller till enskild om detta följer av lag eller annan författning. Myndigheten iakttar självfallet gällande sekretessbestämmelser. Du har rätt att få information om behandlingen av de personuppgifter som rör dig. Du har även rätt att inkomma med begäran om rättelse av personuppgifterna.

Sidan uppdaterad den 23 februari 2018