Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Förskola och barnomsorg / Allmän förskola för 3-5-åringar

Allmän förskola för 3-5-åringar

Allmän förskola för 3-5 åringar är

  • avgiftsfri 15 timmar per vecka
  • rolig, trygg och lärorik
  • planerad utifrån Läroplan för förskolan, Lpfö 98

Bakgrund

Från 1 juli 2010 har alla barn som är 3-5 år rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Allmän förskola är en avgiftsfri verksamhet. Kommunen är skyldig att erbjuda varje barn en plats, men det är vårdnadshavaren som avgör om de vill utnyttja den möjligheten.

Syfte och mål

Förskolans, inklusive den allmänna förskolan, verksamhet regleras av Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Den allmänna förskolan ska erbjuda alla barn en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Tider och ekonomi

Allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka och startar 1 september till och med dag för skolans läsårsavslut. Barn som har allmän förskola är lediga på jul-, sport-, påsk- och sommarlov. Den allmänna förskolan, för 3-5-åringar 15 timmar i veckan, är avgiftsfri. Har barnet mer placeringstid än 15 timmar per vecka gäller rabatterad avgift enligt fastställd taxa. Allmän förskola erbjuds 3 timmar per dag 5 dagar i veckan.

Inskolningen börjar den 1 september.

Barnen i avgiftsfri allmän förskola är lediga (gäller läsåret 2017/2018)

Jullov 2017-12-22 - 2018-01-05

Sportlov 2018-02-19 - 2018-02-23 (vecka 8)

Påsklov 2018-04-03 - 2018-04-06 (vecka 14)

Sommarlov fr.o.m. 18 juni 2018 t.o.m. höstterminens start.

Sidan uppdaterad den 14 juni 2017

Kontakt