Du är här: Hem / Barn & utbildning / Förskola

Förskola

Vår verksamhet ska ge föräldrarna möjlighet att förena sitt föräldraskap med arbete eller studier genom att ge barn mellan 1 och 12 år omvårdnad genom pedagogisk verksamhet. Vår uppgift är också att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i deras utveckling.

Förskola

Förskola är för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan har öppet måndag till fredag 06.00-18.30.

Fritidshem

Finns tillgängligt för skolbarn mellan 6 till 12 år. Fritidshemmen har öppet måndag till fredag 06.00-18.30, morgontiden kan vara förlagd på närliggande förskola eller i pedagogisk omsorg.

Nya avgifter för maxtaxa i förskola och fritidshem från och med 1 juli 2015

Den 1 juli höjs avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola och fritidshem. Höjningen beror på att inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) höjs till 42 890 kronor (tidigare 42 000 kronor). Kommunfullmäktige i Vimmerby har beslutat att kommunen följer de av riksdagen och regeringen rekommenderade avgifts- och inkomsttaken vad gäller maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Läs mer om statsbidrag för maxtaxa.

Barnomsorgsavgifter från 1 juli 2015

Avgiften för en plats inom barnomsorgen i Vimmerby kommun beräknas utifrån hushållets gemensamma inkomst. Läs mer i dokumentet riktlinjer för plats i förskola och fritidshem.

Avgift för förskolebarn är:
• Barn nr 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1287 kr/mån
• Barn nr 2: 2 % av inkomsten – dock högst 858 kr/mån
• Barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 429 kr/mån
• Barn nr 4: Ingen avgift

Avgift för barn i fritidshem:
• Barn nr 1: 2 % av inkomsten – dock högst 858 kr/mån
• Barn nr 2: 1 % av inkomsten – dock högst 429 kr/mån
• Barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 429 kr/mån
• Barn nr 4: Ingen avgift

Betalning av barnomsorgsavgift

Du kan betala din barnomsorgsavgift via autogiro. Information och blankett för anmälan till autogiro finns här. 

Sommaröppet i förskola och fritidshem 2015

Förskolorna i kommunal regi stänger veckorna 29, 30 och 31 i sommar. Lundens förskola har öppet dessa veckor.

Fritidshemmen stänger samma veckor och Astrid Lindgrens skolas fritidshem har öppet hela sommaren.

Stängningsdagar hösten 2015

25 augusti Snövit och Junibacken, 26 augusti Katthult och Lunden, 28 augusti Skogbacken och Kotten.

7 september Backsippan, 15 september Björkkullen, 16 september Mosippan, 13 oktober Norrgården.

Sidan uppdaterad den 2 juli 2015