Du är här: Hem / Barn & utbildning / Förskola
Penslar i en plåtburk

Förskola

Vår verksamhet ska ge föräldrarna möjlighet att förena sitt föräldraskap med arbete eller studier genom att ge barn mellan 1 och 12 år omvårdnad genom pedagogisk verksamhet. Vår uppgift är också att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i deras utveckling.

Viktig information angående ansökan om plats i förskola och fritidshem 

Från och med den 24 oktober inför vi i e-tjänster för ansökan om plats i förskola och fritidshem. Via e-tjänsten kommer du också att kunna lämna och ändra inkomstuppgift, säga upp platsen och ändra schema. E-tjänsten ersätter våra pappersblanketter.

Fram till den 24 oktober går det inte att ansöka eller säga upp plats i förskola/fritidshem eller ändra inkomstuppgifter. Vi tackar för ditt överseende under tiden.

Förskola

Förskola är för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan har öppet måndag till fredag 06.00-18.30. 

När du vill ansöka om barnomsorgsplats

Plats i förskola söks fyra månader före önskat datum för placering. Ansökan ska skrivas under av båda vårdnadshavare.

Barn med särskilda behov

Barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Förtur till plats i förskola gäller för dessa barn.

Har ditt barn behov av särskilt stöd är du välkommen att kontakta specialpedagoger, talpedagoger och specialpedagoger i Vimmerby kommun.

Avgifter för barnomsorg?

Avgiften för att ha ett barn i förskolan beror på familjens totala inkomst och hur många barn som behöver barnomsorg. I broschyren Riktlinjer för plats i förskola och fritidshem finns information om avgifter och taxa.

Stängningsdagar

Du som behöver plats i förskola/fritidshem för ditt/dina barn under stängningsdagen meddelar det i så god tid som möjligt till respektive förskolechef/rektor. Verksamheten för barnen som behöver plats under stängningsdagar kan t.ex. förläggas på annan förskola/fritidshem eller lösas med kända vikarier. 

Stängningsdagar i förskolan hösten 2016

Skogsbacken 7 september, Snövit 12 september, Norrängen 12 september, Stenshult 19 september, Rumskulla 20 september, Kotten 23 september, Katthult 23 september, Mosippan 27 september, Lunden 3 oktober, Björkkullen 3 oktober, Backsippan 4 oktober, Junibacken 5 oktober. Ugglan och Källbacken 8 december. 

Ändrade riktlinjer för plats i förskola och fritidshem

Från den 1 augusti 2016 tillämpas ändrade riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola och fritidshem i Vimmerby kommun.

Några av ändringarna: 

  • Barn vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn, barn vars föräldrar är arbetslösa och barn i allmän förskola erbjuds en vistelsetid på 3 timmar/dag, 5 dagar i veckan. 
  • Vilande plats är borttaget.
  • Högsta avgift tas ut om inkomstuppgift inte har inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen.
  • Behov av förskola/fritidshem under stängningsdagar anmäls till respektive förskolechef. 
  • Förskolorna i kommunal regi stänger tre veckor under sommaren. Under dessa veckor har Lundens förskola och/eller Norrängens förskola öppet. 

Nya avgifter för maxtaxa i förskola och fritidshem från och med 1 januari 2016

Den 1 januari höjs avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola och fritidshem. Höjningen beror på att inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) höjs till 43 760 kronor (tidigare 42 890 kronor). Kommunfullmäktige i Vimmerby har beslutat att kommunen följer de av riksdagen och regeringen rekommenderade avgifts- och inkomsttaken vad gäller maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Statsbidrag för maxtaxa.

Barnomsorgsavgifter från 1 januari 2016

Avgiften för en plats inom barnomsorgen i Vimmerby kommun beräknas utifrån hushållets gemensamma inkomst.

Avgift för förskolebarn är:
• Barn nr 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1313 kr/mån
• Barn nr 2: 2 % av inkomsten – dock högst 875 kr/mån
• Barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 438 kr/mån
• Barn nr 4: Ingen avgift

Avgift för barn i fritidshem:
• Barn nr 1: 2 % av inkomsten – dock högst 875 kr/mån
• Barn nr 2: 1 % av inkomsten – dock högst 438 kr/mån
• Barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 438 kr/mån
• Barn nr 4: Ingen avgift

Betalning av barnomsorgsavgift

Du kan betala din barnomsorgsavgift via autogiro. Information och blankett för anmälan till autogiro finns här. 

Vårdnadsbidraget upphör

Riksdagen har beslutat att avskaffa vårdnadsbidraget från och med den 1 februari 2016. Möjligheten att ansöka om kommunalt vårdnadsbidrag upphörde i Vimmerby 2016-01-25. 

Om du har beviljats vårdnadsbidrag som löper ut efter den 31 januari 2016, får du behålla det hela den period som du har fått beslut om. Inga förlängningar eller pauser av bidraget kan dock göras. 

Uppsägning

 Du kan avsluta bidraget när du vill. Använd blanketten Uppsägning av vårdnadsbidragsom du hittar till höger under länkar och dokument. 

Sidan uppdaterad den 17 oktober 2016

Kontakt