Du är här: Hem / Barn & utbildning / Förskola

Förskola

Vår verksamhet ska ge föräldrarna möjlighet att förena sitt föräldraskap med arbete eller studier genom att ge barn mellan 1 och 12 år omvårdnad genom pedagogisk verksamhet. Vår uppgift är också att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i deras utveckling.

Förskola

Förskola är för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan har öppet måndag till fredag 06.00-18.30.

Nya avgifter för maxtaxa i förskola och fritidshem från och med 1 januari 2016

Den 1 januari höjs avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola och fritidshem. Höjningen beror på att inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) höjs till 43 760 kronor (tidigare 42 890 kronor). Kommunfullmäktige i Vimmerby har beslutat att kommunen följer de av riksdagen och regeringen rekommenderade avgifts- och inkomsttaken vad gäller maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Statsbidrag för maxtaxa.

Barnomsorgsavgifter från 1 januari 2016

Avgiften för en plats inom barnomsorgen i Vimmerby kommun beräknas utifrån hushållets gemensamma inkomst.

Avgift för förskolebarn är:
• Barn nr 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1313 kr/mån
• Barn nr 2: 2 % av inkomsten – dock högst 875 kr/mån
• Barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 438 kr/mån
• Barn nr 4: Ingen avgift

Avgift för barn i fritidshem:
• Barn nr 1: 2 % av inkomsten – dock högst 875 kr/mån
• Barn nr 2: 1 % av inkomsten – dock högst 438 kr/mån
• Barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 438 kr/mån
• Barn nr 4: Ingen avgift

Betalning av barnomsorgsavgift

Du kan betala din barnomsorgsavgift via autogiro. Information och blankett för anmälan till autogiro finns här. 

Stängningsdagar våren 2016

Förskolor, skolområde ÖST: 2 mars Katthults förskola och Snövits förskola, 7 mars Skogsbackens förskola, 14 mars Lundens förskola, 16 mars Junibackens förskola, 21 mars Kottens förskola.  

Förskolor, skolområde VÄST: 7 mars Rumskulla förskola, 14 mars Stenshults förskola, 17 maj Norrgårdens förskola och Norrskenets förskola, 18 maj Björkkullens förskola, 24 maj Backsippans förskola, 25 maj Mosippans förskola. 

Sidan uppdaterad den 19 januari 2016