Du är här: Hem / Barn & utbildning / Förskola och barnomsorg
Penslar i en plåtburk

Förskola och barnomsorg

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år. Från 3 års ålder erbjuds allmän förskola som är avgiftsfri och har en begränsad vistelsetid om 15 timmar i veckan. Förskolan räknas som en skolform som styrs av skollagen och läroplanen. I Vimmerby kommun finns både kommunala och fristående förskolor.

Ansökan om plats i förskola och fritidshem 

Du ansöker om plats i förskola eller fritidshem i vår e-tjänst. Där kan du också lämna och ändra inkomstuppgift, säga upp platsen och ändra schema. 

Plats i förskola söks fyra månader före önskat datum för placering. 

Ansökan via vår e-tjänst gäller oavsett om du önskar kommunal eller fristående verksamhet för ditt barn. 

Förskola

Förskola är för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan har öppet måndag till fredag 06.00-18.30. 

Stängningsdagar

Du som behöver plats i förskola/fritidshem för ditt/dina barn under stängningsdagen meddelar det i så god tid som möjligt till respektive förskolechef/rektor. Verksamheten för barnen som behöver plats under stängningsdagar kan t.ex. förläggas på annan förskola/fritidshem eller lösas med kända vikarier. 

Stängningsdagar våren 2017

Kotten 8 februari, Lunden 13 februari, Snövit 1 mars, Junibacken 7 mars, Mosippan 21 mars, Skogsbacken 22 mars, Stenshult 3 april, Norrängen 12 april, Rumskulla 24 april

Stängningsveckor sommaren 2017

Veckorna 29, 30 och 31 (17 juli – 6 aug) kommer kommunens förskolor att vara stängda.

För några förskolor, framför allt de mindre, kan det bli aktuellt med ytterligare någon stängd vecka. Det beror helt på antalet anmälda barn och meddelas i så fall av respektive förskolechef.

Jouröppet sommaren 2017

Lundens förskola kommer att ha jouröppet i sommar. Den 8 juni kl 16:00-18:00 har Lunden Öppet Hus då barn och vårdnadshavare kan besöka verksamheten och se var de ska vara. 

Barn med särskilda behov

Barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Förtur till plats i förskola gäller för dessa barn.

Har ditt barn behov av särskilt stöd är du välkommen att kontakta specialpedagoger, talpedagoger och specialpedagoger i Vimmerby kommun.

Avgifter för barnomsorg?

Avgiften för att ha ett barn i förskolan beror på familjens totala inkomst och hur många barn som behöver barnomsorg. I broschyren Riktlinjer för plats i förskola och fritidshem finns information om avgifter och taxa.

Betalning av barnomsorgsavgift

Du kan betala din barnomsorgsavgift via autogiro. Information och blankett för anmälan till autogiro finns här. 

Sidan uppdaterad den 19 maj 2017

Kontakt

Stängningsveckor i sommar

Veckorna 29, 30 och 31 (17 juli - 6 augusti) kommer kommunens förskolor att vara stängda. För några förskolor, framförallt de mindre, kan det bli aktuellt med ytterligare någon stängd vecka.

Lundens förskola kommer att ha jouröppet.

Torsdagen 8 juni, kl 16.00-18.00 har Lundens förskola Öppet Hus.