Du är här: Hem / Barn & utbildning / Förskola
Penslar i en plåtburk

Förskola

Vår verksamhet ska ge föräldrarna möjlighet att förena sitt föräldraskap med arbete eller studier genom att ge barn mellan 1 och 12 år omvårdnad genom pedagogisk verksamhet. Vår uppgift är också att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i deras utveckling.

Ansökan om plats i förskola och fritidshem 

Från och med den 24 oktober inför vi i e-tjänster för ansökan om plats i förskola och fritidshem. Via e-tjänsten kommer du också att kunna lämna och ändra inkomstuppgift, säga upp platsen och ändra schema. E-tjänsten ersätter våra pappersblanketter.

Plats i förskola söks, via e-tjänst, fyra månader före önskat datum för placering. 

Förskola

Förskola är för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan har öppet måndag till fredag 06.00-18.30. 

Stängningsdagar

Du som behöver plats i förskola/fritidshem för ditt/dina barn under stängningsdagen meddelar det i så god tid som möjligt till respektive förskolechef/rektor. Verksamheten för barnen som behöver plats under stängningsdagar kan t.ex. förläggas på annan förskola/fritidshem eller lösas med kända vikarier. 

Stängningsdagar våren 2017

Kotten 8 februari, Lunden 13 februari, Snövit 1 mars, Junibacken 7 mars, Mosippan 21 mars, Skogsbacken 22 mars, Stenshult 3 april, Norrängen 12 april, Rumskulla 24 april

Barn med särskilda behov

Barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Förtur till plats i förskola gäller för dessa barn.

Har ditt barn behov av särskilt stöd är du välkommen att kontakta specialpedagoger, talpedagoger och specialpedagoger i Vimmerby kommun.

Avgifter för barnomsorg?

Avgiften för att ha ett barn i förskolan beror på familjens totala inkomst och hur många barn som behöver barnomsorg. I broschyren Riktlinjer för plats i förskola och fritidshem finns information om avgifter och taxa.

Betalning av barnomsorgsavgift

Du kan betala din barnomsorgsavgift via autogiro. Information och blankett för anmälan till autogiro finns här. 

Sidan uppdaterad den 10 februari 2017

Kontakt