Du är här: Hem / Barn & utbildning / Förskola

Förskola

Vår verksamhet ska ge föräldrarna möjlighet att förena sitt föräldraskap med arbete eller studier genom att ge barn mellan 1 och 12 år omvårdnad genom pedagogisk verksamhet. Vår uppgift är också att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i deras utveckling.

Förskola

Förskola är för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan har öppet måndag till fredag 06.00-18.30.

Nya avgifter för maxtaxa i förskola och fritidshem från och med 1 januari 2016

Den 1 januari höjs avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola och fritidshem. Höjningen beror på att inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) höjs till 43 760 kronor (tidigare 42 890 kronor). Kommunfullmäktige i Vimmerby har beslutat att kommunen följer de av riksdagen och regeringen rekommenderade avgifts- och inkomsttaken vad gäller maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Statsbidrag för maxtaxa.

Barnomsorgsavgifter från 1 januari 2016

Avgiften för en plats inom barnomsorgen i Vimmerby kommun beräknas utifrån hushållets gemensamma inkomst.

Avgift för förskolebarn är:
• Barn nr 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1313 kr/mån
• Barn nr 2: 2 % av inkomsten – dock högst 875 kr/mån
• Barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 438 kr/mån
• Barn nr 4: Ingen avgift

Avgift för barn i fritidshem:
• Barn nr 1: 2 % av inkomsten – dock högst 875 kr/mån
• Barn nr 2: 1 % av inkomsten – dock högst 438 kr/mån
• Barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 438 kr/mån
• Barn nr 4: Ingen avgift

Betalning av barnomsorgsavgift

Du kan betala din barnomsorgsavgift via autogiro. Information och blankett för anmälan till autogiro finns här. 

Sommarstängt på förskolor och fritidshem 

Förskolorna har sommarstängt veckorna 29, 30 och 31. Under den perioden är det Norrängens förskola och Vimarskolans fritidshem som har öppet. 

Stängningsdagar förskolor våren 2016

2 mars Katthult och Snövit, 7 mars Skogsbackens, Rumskulla, 14 mars Lunden, Stenshult, 21 mars Kotten, 4 maj Junibacken, 17 maj Norrgården, Norrängen, 18 maj Björkkullen, 24 maj Backsippan, 25 maj Mosippan. 

Vårdnadsbidraget upphör

Riksdagen har beslutat att avskaffa vårdnadsbidraget från och med den 1 februari 2016. Möjligheten att ansöka om kommunalt vårdnadsbidrag upphörde i Vimmerby 2016-01-25. 

Om du har beviljats vårdnadsbidrag som löper ut efter den 31 januari 2016, får du behålla det hela den period som du har fått beslut om. Inga förlängningar eller pauser av bidraget kan dock göras. 

Uppsägning

Du kan avsluta bidraget när du vill. Använd blanketten Uppsägning av vårdnadsbidragsom du hittar till höger under länkar och dokument. 

Sidan uppdaterad den 3 maj 2016

Kontakt

Relaterad information

Har du frågor om barnomsorgen vänder du dig i första hand till din områdesexpedition.