Du är här: Hem / Barn & utbildning / Förskola
Penslar i en plåtburk

Förskola

Vår verksamhet ska ge föräldrarna möjlighet att förena sitt föräldraskap med arbete eller studier genom att ge barn mellan 1 och 12 år omvårdnad genom pedagogisk verksamhet. Vår uppgift är också att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i deras utveckling.

Viktig information angående ansökan om plats i förskola och fritidshem 

Från och med den 24 oktober inför vi i e-tjänster för ansökan om plats i förskola och fritidshem. Via e-tjänsten kommer du också att kunna lämna och ändra inkomstuppgift, säga upp platsen och ändra schema. E-tjänsten ersätter våra pappersblanketter.

Förskola

Förskola är för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan har öppet måndag till fredag 06.00-18.30. 

Ansökan om plats

Plats i förskola söks, via e-tjänst, fyra månader före önskat datum för placering. 

Barn med särskilda behov

Barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Förtur till plats i förskola gäller för dessa barn.

Har ditt barn behov av särskilt stöd är du välkommen att kontakta specialpedagoger, talpedagoger och specialpedagoger i Vimmerby kommun.

Avgifter för barnomsorg?

Avgiften för att ha ett barn i förskolan beror på familjens totala inkomst och hur många barn som behöver barnomsorg. I broschyren Riktlinjer för plats i förskola och fritidshem finns information om avgifter och taxa.

Stängningsdagar

Du som behöver plats i förskola/fritidshem för ditt/dina barn under stängningsdagen meddelar det i så god tid som möjligt till respektive förskolechef/rektor. Verksamheten för barnen som behöver plats under stängningsdagar kan t.ex. förläggas på annan förskola/fritidshem eller lösas med kända vikarier. 

Stängningsdagar i förskolan hösten 2016

Skogsbacken 7 september, Snövit 12 september, Norrängen 12 september, Stenshult 19 september, Rumskulla 20 september, Kotten 23 september, Katthult 23 september, Mosippan 27 september, Lunden 3 oktober, Björkkullen 3 oktober, Backsippan 4 oktober, Junibacken 5 oktober. Ugglan och Källbacken 8 december. 

Betalning av barnomsorgsavgift

Du kan betala din barnomsorgsavgift via autogiro. Information och blankett för anmälan till autogiro finns här. 

Vårdnadsbidraget upphör

Riksdagen har beslutat att avskaffa vårdnadsbidraget från och med den 1 februari 2016. Möjligheten att ansöka om kommunalt vårdnadsbidrag upphörde i Vimmerby 2016-01-25. 

Om du har beviljats vårdnadsbidrag som löper ut efter den 31 januari 2016, får du behålla det hela den period som du har fått beslut om. Inga förlängningar eller pauser av bidraget kan dock göras. 

Uppsägning

 Du kan avsluta bidraget när du vill. Använd blanketten Uppsägning av vårdnadsbidragsom du hittar till höger under länkar och dokument. 

Sidan uppdaterad den 29 november 2016

Kontakt

Nya avgifter för maxtaxa i förskola och fritidshem från och med 1 januari 2017

Den 1 januari 2017 höjs avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola och fritidshem. Höjningen beror på att inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) höjs till 45 390 kronor (tidigare 43 760 kronor). Kommunfullmäktige i Vimmerby har beslutat att kommunen följer de av riksdagen och regeringen rekommenderade avgifts- och inkomsttaken vad gäller maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Under Länkar och dokument finns information om avgiftsnivåerna för plats i förskola och fritidshem från 1 januari 2017.