Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Elevhälsa / Specialpedagog

Specialpedagog

Specialpedagogerna arbetar förebyggande med barn och elever i behov av särskilt stöd. 

Specialpedagogen samverkar med förskola och skola med att identifiera och analysera orsaker till barns, elevers eller gruppers svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer. 

Specialpedagogen arbetar också med kartläggning och kvalificerad undervisning och genomför träningsprogram med eleverna eller arbetar i särskilda undervisningsgrupper.

Utifrån en enskild planering som gjorts för ett barn/elev arbetar specialpedagogen med att utveckla arbetsformer och arbetssätt så att barnet/eleven får förutsättningar att delta i gruppens arbete och känna delaktighet och gemenskap.

Sidan uppdaterad den 1 november 2017

Kontakt