Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Barn- och utbildningsnyheter / Vårdnadsbidraget avskaffas 1 februari 2016

Vårdnadsbidraget avskaffas 1 februari 2016

Publicerad den 20 november 2015 Barn & utbildning

Den 18 november tog riksdagen beslut om att avskaffa vårdnadsbidraget från och med 1 februari 2016. Samtidigt fattades beslut om övergångsbestämmelser. Det innebär att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag upphör att gälla vid utgången av januari månad 2016. Beslut om vårdnadsbidrag som tas före 31 januari 2016 om bidrag som börjar betalas ut före 31 januari löper beslutsperioden ut. Det betyder att du som idag har fått beviljat vårdnadsbidrag har rätt till vårdnadsbidrag för hela den tid du fått det beviljat.

Betänkande 2015/16:SfU8 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas

Sidan uppdaterad den 20 november 2015

Kontakt