Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Barn- och utbildningsnyheter / Vi ska bli bäst!

Vi ska bli bäst!

Publicerad den 6 augusti 2015 Barn & utbildning

Skolutveckling för barn och elever i Vimmerby kommun

2012 fastställde barn- och utbildningsnämnden visionen ”Vi, barn, ungdomar och medarbetare gör vårt bästa, lyckas och lär oss massor. Tillsammans når vi toppen!" med ett tillhörande skolutvecklingsdokument. Skolutvecklingsdokumentet är nämndens styrning av kommunens pedagogiska verksamheter och ett styrdokument för medarbetarna.

Fyra områden har varit vägledande; kunskap och resultat, värdegrund och likabehandling, motivation och likvärdighet och kultur och skapande.

I maj i år beslutade en enig barn- och utbildningsnämnd att revidera skolutvecklingsdokumentet med anledning av en ny målsättning men att den nuvarande visionen ska vara den fortsatta. Den nya långsiktiga målsättningen är att Vimmerby kommun ska bli en av Sveriges tio bästa skolkommuner 2017 och bästa skolkommun 2020. Nämnden ville också förstärka samverkan mellan skola och arbetsliv, vilket blir det femte området som kommer vara vägledande för att nå de uppsatta målen.

Dokumentet ska även vara vägledande för fristående pedagogiska verksamheter inom Vimmerby kommun som finansieras av kommunala medel.

Jag vill, jag lär, jag kan, jag behövs!

"Du är viktig för Vimmerbys framtid. I Astrids figurer finns styrkan och viljan till framgång. Framgång föder nya framgångar. Att vilja är att alltid gå vidare och utvecklas. Vi vill ha en skola som tillsammans med arbetsliv ger dig din bästa framtid. I vårt uppdrag ingår att skapa goda förutsättningar för allas lärande oavsett om du är barn, elev, student eller vuxenstuderande".

 Camilla Stridh (S), ordförande, barn- och utbildningsnämnden

Tomas Peterson (M), vice ordförande, barn- och utbildningsnämnden

Här kan du läsa hela Skolutveckling – för barn och elever i Vimmerby kommun 2015–2018

Sidan uppdaterad den 6 augusti 2015

Kontakt