Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Barn- och utbildningsnyheter / Skolinspektionen har granskat Vimmerby gymnasium

Skolinspektionen har granskat Vimmerby gymnasium

Publicerad den 1 april 2014 Barn & utbildning

Skolinspektionens främsta uppgift är att granska skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. I februari gjordes tillsyn på samtliga skolor i Vimmerby kommun. Skolinspektionen återkopplar både muntligt och skriftligt. Den muntliga rapporten ges i samband med besöket medan den skriftliga publiceras som en avvikelserapport där förbättringsåtgärder föreslås för skolan. 

Vimmerby gymnasium har fyra rektorsområden och samtliga områden fick synpunkter på förbättringsområden. Gemensamma förbättringsområden är arbetet med åtgärdsprogram, systematiskt kvalitetsarbete samt tillgång till dagens teknik i undervisningen.

Vimmerby gymnasium har redan påbörjat arbetet med att säkerställa kvalitetsarbetet och omarbeta handlingsplaner. ITSAM har nyligen gjort mätningar och lagt fram förslag till huvudmannen på tänkbara lösningar för att öka stabiliteten på den teknik som behövs. Långsiktigt avser Vimmerby gymnasium att arbeta in de handlingsplaner som kommer att tas fram under våren i ett större skolutvecklingsprojekt med målet att försöka nå Vimmerby kommuns vision för skolan år 2017.

 

Sidan uppdaterad den 1 april 2014

Kontakt


  • Verksamhetschef gymnasium/vuxenutbildning
    Direkt: 0492-76 92 52