Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Barn- och utbildningsnyheter / Resultat från barn- och utbildningsförvaltningens trygghetsmätning våren 2012

Resultat från barn- och utbildningsförvaltningens trygghetsmätning våren 2012 bland samtliga elever i årskurs 5 och 8

Publicerad den 20 april 2012 Barn & utbildning

I den årliga rapporten "Öppna jämförelser - grundskola" redovisas ett stort antal resultat, kommun för kommun. Det kan vara resultat på nationella prov, genomsnittligt betygsmedelvärde i årskurs 9, antal rätt på nutidsorienteringen med flera. Varje "delresultat" jämförs med resultatet i landets samtliga 290 kommuner och kommunerna rankas sedan 1-290. De 25 % av kommunerna som ligger sämst till rödmarkeras, de 25 % kommunerna med de bästa resultaten grönmarkeras, och de 50 % i mitten färgas i rapoporten gula. De "mjuka resultaten" kommer att för första gången redovisas kommun för kommun i "Öppna jämförelser - grundskola 2012", vilken publiceras våren 2013.

Mer information finns på SKL:s hemsida som nås via länken till höger.

Sidan uppdaterad den 20 april 2012