Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Barn- och utbildningsnyheter / Pressmeddelande - Hur ska vi kunna rekrytera rätt kompetens till arbetsplatser i våra kommuner framöver?

Pressmeddelande - Hur ska vi kunna rekrytera rätt kompetens till arbetsplatser i våra kommuner framöver?

Publicerad den 11 mars 2016 Barn & utbildning

För att få svar på den frågan har Campus Hultsfred, Vimmerby, Västervik (Campus i Småland) tillsammans med våra respektive Näringslivsenheter genomfört en kompetensinventering hos företag i kommunerna.

Tillsammans har vi besökt ca 130 företag inom olika branscher med minst fem anställda. Några av frågorna vi ställt till företagarna är, hur ser behoven ut, är det lätt att hitta rätt kompetens, hur ser pensionsavgångar ut inom fem respektive tio år, kommer tjänsterna att återbesättas?

 Resultaten är ett måste för att vi ska kunna ge efterfrågestyrd utbildning på plats, i direkt närhet till våra studenter och arbetsmarknad. Helt enkelt ett verktyg för att kunna erbjuda rätt utbildningsutbud.

Vi har också diskuterat kring hur kommun och näringsliv kan samarbeta kring utvecklingsfrågor, hur kan kommunen stötta dig som företagare.

Campus Hultsfred och Campus Vimmerby kommer att presentera resultatet måndag den 14 mars då även Arbetsförmedlingen presenterar sin arbetsmarknadsprognos för länet.

Presentationen är i Focushuset Lögstadsgatan 5 Vimmerby,  kl 17:00-19:00 måndag den 14 mars.

Anmälan senast 11 mars till: campus@vimmerby.se

Marie-Louise Johansson
Campuschef
Campus Vimmerby
0492-76 93 68
marielouise.johansson@vimmerby.se

 

Sidan uppdaterad den 11 mars 2016