Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Barn- och utbildningsnyheter / Ny förskola och ny bemanning i förskolorna i Vimmerby kommun

Ny förskola och ny bemanning i förskolorna i Vimmerby kommun

Publicerad den 21 februari 2013 Barn & utbildning

Byggandet av Lundens förskola fortskrider som planerat. Till höstterminen flyttar barn och personal in på avdelningarna. En tidsplan för inflyttning är under planering.
Ett arbete pågår också med översyn av bemanningen på samtliga förskolor. Det främsta skälet är att förskolans läroplan föreskriver både arbetslagets och förskollärares ansvar. För att alla förskolor ska ges likvärdiga möjligheter att leva upp till läroplanens krav och för att varje barn ska få den utbildning i förskolan som det har rätt till görs därför en översyn av bemanningen på alla kommunens förskolor.

För mera information se bifogat brev till höger.

Inflyttningen på Lundens förskola kommer ta stora delar av augusti i anspråk då några avdelningar i taget kommer att flytta in. Detta medför att det blir svårt med inskolningar av nyplacerade barn i våra förskolor under augusti månad. Vi vädjar till dig som förälder att fundera på om det finns möjlighet att senarelägga tiden för start i förskola till september eller oktober.

För frågor kring kö och plats i förskola kontakta förskolecheferna.

Sidan uppdaterad den 21 februari 2013

Kontakt