Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Barn- och utbildningsnyheter / Matematiksatsning

Matematiksatsning

Publicerad den 9 juni 2011 Barn & utbildning

Inom skolvärlden i Sverige pågår en debatt kring skolans resultat och matematik lyfts fram som ett område där rejäla insatser behövs. Inom Vimmerby skolor pågår sedan en tid ett arbete med matematik som är tänkt löpa på under några år.

Styrgrupp

En grupp bestående av lärare, rektorer och förvaltningsledning utgör styrgrupp för denna satsning. Verksamhetschef för grundskolan är samordnare för gruppen. Innan gruppen bildades gjorde rektorerna och förvaltningsledningen ett studiebesök vid Nationellt Centrum för Matematik (NCU) i Göteborg och fick ta del av deras arbete samt träffa Bengt Johansson, grundaren av NCU.

Vad pågår för närvarande?

Hösten 2010 fick Vimmerby kommun pengar av Skolverkets matematiksatsning till två utvecklingsprojekt. Vimarskolan beviljades 725 000 kr och Södra Vi skolor 182 000 kr till sina respektive projekt.

Under våren 2011 har det inom förskolan arbetats med implementeringen av den reviderade läroplan, Lpfö. I den lyfts matematiken fram som ett viktigt kunskapsområde i lärandeprocessen. Förskolans personal har arbetat med hur de i sin dagliga verksamhet kan utveckla barnens matematiska förmågor.

Vad är på gång?

Planering pågår för:

  • utbildningsinsats för pedagoger i årskurserna F-3 ihop med Linnéuniversitetet läsåret 2011/12
  • utbildningsinsats för pedagoger i högre årskurser under läsåren 2012/13 och 2013/14
  • att hitta mötesformer för pedagoger för diskussioner kring undervisning och ämnen

Har du frågor och synpunkter kring detta är du välkommen att kontakta Pia Ehrnlund Bengtsson, verksamhetschef grundskola, se kontaktuppgifter i den högra kolumnen.

Sidan uppdaterad den 15 mars 2013

Kontakt