Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Barn- och utbildningsnyheter / Kompetensutveckling för personal i förskolan
Astrid Frylmark föreläser om språkutvecklande arbete i förskolan

Kompetensutveckling för personal i förskolan

Publicerad den 16 mars 2018 Barn & utbildning

Samtliga medarbetare i förskolan har under veckan deltagit i kompetensutveckling om språkutvecklande arbete i förskolan.

Föreläsare har logoped Astrid Frylmark varit. Astrid har lång erfarenhet av arbete med att underlätta människors språkliga kommunikation och 2016 fick Astrid motta det Svenska Logopedpriset.

Astrid Frylmarks föreläsning handlade om språkets olika delar, att växa upp med flera språk, språkstörning och språklig sårbarhet och om vad förskolans läroplans säger om språk och  kommunikation. Teori varvades med exempel på hur förskolan kan arbeta i vardagen för att ge barnen goda förutsättningar i sin språkutveckling delvis inför skolan men allra mest i ett livsperspektiv. Goda råd från dagen var att inspirera till samtal och låta samtalet ta tid, ge barnen talutrymme och utveckla samtalen till något mer än fråga – svar vilket kan uppfattas som förhör. Lyssnandet betonades som en viktig konst och behövs då lyssnandet utvecklar inre bilder, utvecklar förmågan att kommunicera, förbereder läsinlärningen och kunskapsinhämtningen.

Workshops ledda av förskollärare Anneli Schultz, talpedagog Monica Olsson, specialpedagogerna Marie Gustafsson, Monica Karlsson och Annika Dahlman och logoped Lotta Olofsgård, samtliga anställda inom förskolan i Vimmerby kommun, där det diskuterades och reflekterades över det praktiska arbetet med barns språkutveckling i förskolorna. Med goda teoretiska kunskaper omsatta i praktisk handling gör förskolan skillnad när det gäller barns språkutveckling. 

Foto: Anne-Cathrine Ingström 

Sidan uppdaterad den 16 mars 2018

Kontakt