Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Barn- och utbildningsnyheter / Information kring SKL:s enkät till alla grundskoleelever i årskurs 5 och 8

Information kring SKL:s enkät till alla grundskoleelever i årskurserna 5 och 8

Publicerad den 16 maj 2013 Barn & utbildning

Nu är det dags för eleverna i årskurs 5 och 8 att besvara enkäten som kommer vara öppen mellan 13-31 maj.

Enkäten omfattar sju gemensamma frågor för att mäta och jämföra landets kommuner när det gäller hur eleverna mår och upplever sin skolsituation.

Vimmerby kommun genomförde enkäten fullt ut för första gången våren 2012 och de resultaten presenterades i början av april i rapporten Öppna jämförelser – grundskola 2013. Våren 2012 var det 156 kommuner som deltog med årskurs 8 och 160 kommuner i årskurs 5, vilket var drygt 40 fler deltagande kommuner än året före. Ambitionen är att alla Sveriges 290 kommuner ska delta.

Varje delfrågas resultat jämförs med resultaten från andra deltagande kommunernas resultat och kommunerna rankas sedan. De 25 % av kommunerna som ligger sämst till rödmarkeras, de 25 % kommunerna med de bästa resultaten grönmarkeras, och de 50 % i mitten färgas i rapporten gula.

Hela rapporten och dess tabellbilaga hittar du på SKL:s hemsida via länken till höger.

Sidan uppdaterad den 16 maj 2013

Kontakt