Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Barn- och utbildningsnyheter / Flerspråkighet och interkulturalitet

Kursavslutning för pedagoger i förskolan

Publicerad den 22 mars 2018 Barn & utbildning

Ett 30-tal pedagoger i förskolorna i Vimmerby kommun har under ledning av Jönköpings universitet läst kursen Flerspråkighet och interkulturalitet (7,5 hp), och nu har kursen avslutats med redovisning av de olika projekt som arbetats med.

Onsdagen den 21 mars avslutades kursen "Flerspråkighet och interkulturalitet" på Focushuset i Vimmerby. Kursens syfte har varit att öka kompetensen i arbetssätt som stödjer barns språk- och kunskapsutveckling och vad ett interkulturellt arbetssätt i förskolan innebär.

Vad händer i möten med andra människor, vad kan vi lära av varandra och hur förstår vi varandra? Vilka egna värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga likheter och olikheter bär vi med oss och hur påverkar det oss och arbetet i förskolorna är frågor som ingått i kursen.

I projekten har man använt olika estetiska uttryck som dans, sång, skapande och möten mellan människor på olika sätt. Ett exempel är brevväxlingen mellan barn på två olika förskolor och vad barnen har lärt sig om varandra och sina förskolor, nyfikenheten som väckts på vilka är det som skriver till oss och vad gör de på sin förskola. Flera exempel gavs där man i mötet med föräldrar fått ökad förståelse och kunskap om språk och kultur. 

 

Foto: Anne-Cathrine Ingström

Sidan uppdaterad den 22 mars 2018

Kontakt