Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Barn- och utbildningsnyheter / Äntligen är språkutvecklingsplanen här!

Äntligen är språkutvecklingsplanen här!

Publicerad den 12 augusti 2013 Barn & utbildning

VARFÖR EN SPRÅKUTVECKLINGSPLAN?

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. För att uppnå likvärdighet samt en långsiktig och målmedveten språkutveckling i de olika skolformerna – från förskola till komvux - är det alla medarbetares ansvar att se sin roll som språkutvecklare och aktivt arbeta med barnens och elevernas språkutveckling.

Språkutvecklingsplanens innehåll bygger på aktuella läroplaner och aktuell forskning om språk, kommunikation och lärande. Dessa har en samstämmighet i synen på språkutvecklingens avgörande betydelse för såväl lärande som social och demokratisk utveckling.

 SYFTE

  • Att tydliggöra språkets betydelse för tänkande, kommunikation, lärande, läsning, skrivning och social utveckling.
  • Att visa hur man med väl genomtänkt strategi kan stimulera och stödja barns och elevers språkutveckling i samtliga skolformer.
  • Att tidigt kunna identifiera de barn och elever som behöver extra stöd i sin språkutveckling för att därmed kunna förebygga eventuella språk-, läs-, skriv- samt inlärningssvårigheter.

 

Sidan uppdaterad den 12 augusti 2013

Kontakt