Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Barn- och utbildningsnyheter

Barn- och utbildningsnyheter

 • Lärarlönerna i Vimmerby är idag inte alls så dåliga som det påstås!

  Publicerad den 16 oktober 2013

  Alla är överens om att lärarnas löner behöver höjas, och Vimmerby kommun har i de senaste lönerevisionerna satsat mer pengar till lärarna än vad lägstanivån angivit.

 • Förskolan Linnea firar fem år

  Publicerad den 2 september 2013

  Den 3 september firar den fristående förskolan Linnéa fem år. För att fira detta är det öppet hus och barn och personal kommer att bjuda på tårta från klockan ett på eftermiddagen.

  Vimmerby kommun gratulerar!

 • Information om skollunch på Astrid Lindgrens skola

  Publicerad den 19 augusti 2013

  Köket på Astrid Lindgrens skola renoveras efter en stor vattenskada. Under tiden som reparationen pågår kan skolan inte servera skollunch till alla elever i matsalen på Astrid Lindgrens skola, utan högstadiets elever får gå till gymnasiets matsal för att äta lunch.

 • Äntligen är språkutvecklingsplanen här!

  Publicerad den 12 augusti 2013

  Språkutvecklingsplanen 2013-2016 är ett styrdokument, baserat på aktuella läroplaner och forskning, framarbetad för alla medarbetare i Vimmerby kommuns samtliga skolformer, från förskola till komvux!

 • Information kring SKL:s enkät till alla grundskoleelever i årskurs 5 och 8

  Publicerad den 16 maj 2013

  "Vad tycker eleverna? Jämför din kommun med andra kommuner kring skolans mjuka värden".
  Enkäten omfattar sju gemensamma frågor för att mäta och jämföra landets kommuner när det gäller hur eleverna mår och upplever sin skolsituation.

 • Erbjudande om allmän förskola för 3-5-åringar

  Publicerad den 26 mars 2013

  Alla barn som är 3-5 år har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Kommunen är skyldig att erbjuda varje barn en plats, men det är vårdnadshavaren som avgör om de vill utnyttja den möjligheten.

 • Årsredovisning 2012

  Publicerad den 28 februari 2013

  Barn- och utbildningsnämndens årsredovisning för verksamhetsåret 2012.

 • Ny förskola och ny bemanning i förskolorna i Vimmerby kommun

  Publicerad den 21 februari 2013

  Byggandet av Lundens förskola fortskrider som planerat. TIll höstterminen flyttar barn och personal in på avdelningarna. En tidsplan för inflyttning är under planering.

 • Resultat från barn- och utbildningsförvaltningens trygghetsmätning våren 2012

  Publicerad den 20 april 2012

  Sveriges kommuner och landsting, SKL erbjuder: "Jämför din kommun kring skolans mjuka värden". SKL har tagit fram sju gemensamma frågor för att mäta och jämföra landets kommuner när det gäller hur eleverna mår och upplever sin skolsituation.

 • Undersökning för föräldrar till barn inom förskola och skola

  Publicerad den 2 april 2012

  Undersökning för föräldrar till barn inom förskola och skola. Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby genomför föräldraundersökningar under april och oktober månad varje år. Dina åsikter som förälder till barn i våra verksamheter är viktiga för att vi ska kunna utvecklas och bli bättre.

...567891011
(108 Nyheter)
Sidan uppdaterad den 13 mars 2014

Kontakt