Du är här: Hem / Barn & Utbildning / Barn- och utbildningsnyheter / Undersökningsresultat från barn- och utbildningsförvaltningen

Undersökningsresultat från barn- och utbildningsförvaltningen

Publicerad den 10 november 2011 Barn & utbildning

Nu är vår stora undersökning som grundar sig på våra värdeord Ansvar - Mod - Fantasi genomförd för tredje gången. Undersökningen har genomförts i undersökningsverktyget Incito och har riktat sig till medarbetare, elever och föräldrar. Resultaten från de olika grupperna hittar du i den högra kolumnen på sidan under "Länkar och dokument".

I filerna ser du dels resultatet grafiskt i ett så kallat stjärndiagram där mittpunkten på stjärnan innebär att den svarande inte alls instämmer med påståendet medan stjärnans yttre gräns innebär att den svarande istället instämmer fullt ut med påståendet.

I dessa sammanställningar så representerar de olikfärgade linjerna medelvärdena på respektive fråga för de tre mättillfällena. Medelvärdena för samtliga frågor finns också återgivna i sifferform.

Vi genomför inom förvaltningen så kallade GAP-analyser på olika nivåer inom organisationen i vilka resultatet av enkäterna kommer att användas som ett underlag för att diskutera vilka faktiska åtgärder som bör vidtas för att möta behov av utveckling där så tycks behövas.

Ifall du har frågor eller funderingar, se "Kontakt" i den högra kolumnen på denna sida.

Sidan uppdaterad den 11 november 2011