Uppgifterna kommer från SCB:s Kommunfakta 2016. Det innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen. Dessutom finns uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.

 Kommunfakta som pdf-fil (100 kb)
Observera att filen kan läsas med Adobe Reader
vilket kostnadsfritt kan hämtas från Adobes webbplats


Arbetstillfällen efter näringsgren 2014

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande – kvinnor 2014

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande – män 2014

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande – totalt 2014

Arbetssökande mars 2015 och mars 2016

Företagare efter bolagsform 2014
Förvärvsarbetande efter sektor 2014
Förvärvsarbetande efter ålder 2014
In- och utpendling 2014
De 20 vanligaste yrkena i kommunen 2014
De 20 vanligaste yrkena i riket 2014
Befolkningsförändring 2005–2015
Befolkningspyramid, 1-årsklasser, 2015
Flyttningsöverskott 2005–2015
Folkmängd, olika åldersklasser, 31 december 2015
Födda barn per kvinna resp. man 2004–2014
Födda och döda 2015
Födelseöverskott 2005–2015
Hushållsstatistik 2015
In- och utflyttningar 2015
Utrikes födda 2015
Animerad befolkningspyramid
Nybyggda/ombyggda bostäder 2011–2015
Sammanräknad förvärvsinkomst, medel och median, 2014
Kommunalskatt och skatteunderlag 2016
Kostnader i kronor per invånare efter verksamhet 2014
Mandat i kommunfullmäktige efter parti 2010 och 2014
Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 2015
Sjuk- och aktivitetsersättning efter ålder 2015
Hushåll med ekonomiskt bistånd 2014
Befolkningen efter utbildningsnivå 31 december 2015