Uppgifterna kommer från SCB:s Kommunfakta 2015. Det innehåller statistik om barn och barnfamiljer i kommunen. Oftast finns jämförelser med rikets medelvärden.

 Kommunfakta - Barn och familj, pdf-fil (75 kb)
Observera att filen kan läsas med Adobe Reader
vilket kostnadsfritt kan hämtas från Adobes webbplats


Barn, 0-17 år, som bor med biologiska föräldrar 2014
Barn 6, 13 och 17 år, som bor med båda föräldrarna 2014
Barn efter föräldrarnas sammanboendeform 2014
Barn till arbetslösa föräldrar 2014
Barn till förvärvsarbetande föräldrar 2014
Barn vilkas föräldrar separerat 2012–2014
Disponibel inkomst i familjer med barn 0-17 år 2014
Hemmaboende ungdomar efter ålder 2014
Barn och föräldrar efter familjetyp 2014
Svensk och utländsk bakgrund 2014